ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ติดท็อปดาวเด่น แห่ตั้งธุรกิจใหม่รองรับยานยนต์ไฟฟ้า

ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ติดท็อปดาวเด่น แห่ตั้งธุรกิจใหม่รองรับยานยนต์ไฟฟ้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้วิเคราะห์ธุรกิจดาวเด่นเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า ธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์ ครองแชมป์เบอร์ 1 และขยายตัวดีต่อเนื่อง 2-3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนจากยอดตั้งธุรกิจใหม่และผลประกอบการสิ้นปีที่โดดเด่น และไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากนัก เนื่องจากภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้านสินเชื่อยานยนต์ เช่น การลดค่างวดหรือการพักชำระค่างวด และการรวมหนี้สินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ สถิติจัดตั้งธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2561- 64 พบว่า ปี 2561 จัดตั้ง 24 ราย ทุนจดทะเบียน 124.50 ล้านบาท ปี 2562 จัดตั้ง 37 ราย ทุนจดทะเบียน 820.80 ล้านบาท แต่ช่วงปี 2563-64 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชะลอตัวลง เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตามภาวะเศรษฐกิจ โดยปี 2563 จัดตั้ง 17 ราย ทุนจดทะเบียน 83.21 ล้านบาท และช่วง 5 เดือนแรก2564 จัดตั้ง 9 ราย ทุนจดทะเบียน 36.50 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 5 ราย หรือลดลง 35.71%

นายทศพล กล่าวว่า ในส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาติ สัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 70,587.18 ล้านบาท สิงคโปร์ 4,290.14 ล้านบาท และมาเลเซีย 1,001.02 ล้านบาท โดยธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์มีแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น โดย 5 เดือนแรกปี2564 เพิ่มขึ้น 8.33% ปัจจัยสนับสนุนจาก การลดดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ความต้องการรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต ส่งผลให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นและลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์ดำเนินกิจการ 418 ราย คิดเป็น 0.05% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินกิจการอยู่ และมีมูลค่าการลงทุน 180,134.43 ล้านบาท คิดเป็น0.92% ของเงินลงทุนทั้งหมดของกิจการที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทจำกัด 353 ราย คิดเป็น 84.45% มูลค่าเงินลงทุน 127,367.97 ล้านบาท ธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท 268 ราย คิดเป็น 64.11% ธุรกิจส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 144 ราย และมีทุนจดทะเบียน 174,159.40 ล้านบาท รองลงมาภาคเหนือ 93 ราย ภาคกลาง 55 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49 ราย ภาคตะวันออก 37 ราย ภาคตะวันตก 21 ราย และภาคใต้ 19 ราย ธุรกิจมีการกระจายตัวอยู่ในจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ 29 ราย ชลบุรี 16 ราย และนครสวรรค์ 14 ราย ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์เชิงพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

เมื่อพิจารณาจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 – 62 พบว่า ปี 2562 มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยปี 2560 มีรายได้ 86,560.40 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้ 86,080.98 ล้านบาท (ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยลดลง 0.55% และปี 2562 มีรายได้ถึง 96,622.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.25% เทียบกับปี 2563 รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจมาจากกลุ่มนิติบุคคลขนาดกลาง โดยปี 2562 กลุ่มนิติบุคคลขนาดกลาง มีรายได้ 67,910.25 ล้านบาท ครองสัดส่วนของรายได้70% รองลงมา คือ กลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็ก มีสัดส่วนรายได้ 18% ที่เหลือเป็นของกลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ 12%

นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ เช่น นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้เดือนพฤษภาคม 2564 มีจำนวนการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 15,506 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 9.55 และส่งผลดีต่อธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์อีกด้วย อย่างไรก็ตามธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์ที่มีบริษัทในเครือของบริษัทยานยนต์ และบริษัทในเครือของธนาคารเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจมีความท้าทายที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้แข่งขันรายใหม่ เช่น บริษัทสินเชื่อ หรือสถาบันการเงินจากต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ของตลาดยานยนต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์สันดาปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค รวมทั้ง เทคโนโลยีการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลที่เป็นตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคในการเข้าถึงสินเชื่อประเภทต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์ที่จะนำเข้าเทคโนโลยีมาแข่งขันทั้งในด้านของการออกสินเชื่อสำหรับการซื้อยานยนต์ภายในประเทศที่ผู้คนต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และสินเชื่อประเภททะเบียนยานยนต์ ที่ประชาชนต้องการกระแสเงินสดในการดำรงชีพและการหมุนเวียนทางธุรกิจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ่อแม่น้องนาเดียร์รับศพลูก 2 ขวบเหยื่อพี่สะใภ้ รอผลชันสูตร 30 วันจมน้ำหรือไม่
บทความถัดไปส.ว.เหน็บ หยุดเอาสิทธิเสรีภาพเป็นตัวประกัน