ขสมก.แจ้งพนักงานติดเชื้อ 3 ราย เป็น พนง.เติมน้ำมัน กระเป๋า สาย 26 และพนักงานเดินเอกสาร อู่แสมดำ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกประกาศของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 189 เพศชาย อายุ 60 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เติมน้ำมันรถโดยสารภายในอู่วัดไร่ขิง เนื่องจากพนักงานมีอายุ 60 ปี) ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ในเวลา 20.00 น.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง โดยไทม์ไลน์ของพนักงานผู้ติดเชื้อฯสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 – 24.00 น. พนักงานปฏิบัติหน้าที่เติมน้ำมันรถโดยสารภายในอู่วัดไร่ขิง หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยพนักงานได้พักอาศัยอยู่กับภรรยา ซึ่งเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 189 เพศหญิง อายุ 56 ปี และเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่องค์การได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 – 24.00 น. พนักงานปฏิบัติหน้าที่เติมน้ำมัน รถโดยสารภายในอู่วัดไร่ขิง หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ณ หมู่บ้านวังมณี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 – 24.00 น. พนักงานปฏิบัติหน้าที่เติมน้ำมัน รถโดยสารภายในอู่วัดไร่ขิง หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.00 น.

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 พนักงานหยุดพักผ่อนหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนฯ เวลา 15.00 น. ได้รับแจ้งว่าภรรยาของพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 12.00 น.

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ในเวลา 20.00 น.

3. ผู้ติดเชื้อฯ ปฏิบัติหน้าที่เติมน้ำมันรถโดยสารภายในอู่วัดไร่ขิง จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์การได้ทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ภายในห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ อู่วัดไร่ขิง

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงาน ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 26 เพศหญิง อายุ 53 ปี (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
ช่วงกะบ่าย) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงาน
คนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่โรงแรม วันเทอร์ตี้
เรสซิเด้นซ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 14.00 น.

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  พนักงานหยุดพักผ่อนหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 หมายเลข 2 – 70144 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 หมายเลข 2 – 70133 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 23.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 หมายเลข 2 – 70142 ตั้งแต่เวลา 15.10 – 23.10 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที  โดยพนักงานได้รับแจ้งว่าบุตรสาวของพนักงาน ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมพนักงานที่บ้าน เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 เป็นผู้ติดเชื้อฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 15.30 น. พนักงานและสามีของพนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ต่อมาเวลา 16.30 – 23.20 น. พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 หมายเลข
2 – 70165 หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้แจ้งผลการตรวจหาเชื้อฯ ให้ทราบว่า สามีของพนักงานไม่พบเชื้อฯ แต่พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่นำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาที่โรงแรมวันเทอร์ตี้ เรสซิเด้นซ์

3.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่าย ซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงานขับรถคนใดนำรถไปขับต่อ อีกทั้งเมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้ องค์การ
ได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 จำนวน 4 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70144, 2 – 70133, 2 – 70142 และ 2 – 70165 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ คือ สามีของพนักงาน ซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อฯ

นอกจากนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พนักงานเดินเอกสาร อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 เพศชาย อายุ 49 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าว เป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง โดยไทม์ไลน์ของพนักงานผู้ติดเชื้อฯ สรุปได้ ดังนี้

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร ณ สำนักงานใหญ่ ขสมก. ต่อมาเวลา 13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่ในห้องงานบริการ ณ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5  หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 12.00 น. พนักงานได้เดินทางไปร่วมงานศพญาติที่จังหวัดสิงห์บุรี และเดินทางกลับถึงบ้าน ในเวลา 22.00 น.

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ณ อพาร์ทเม้น พี.เอส. ทาวน์ เขตบางบอน กรุงเทพฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร ณ สำนักงานใหญ่ ขสมก. เวลา 12.00 – 14.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ต่อมาเวลา 15.00 – 16.30 น. พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องงานบริการ ณ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร ณ สำนักงานใหญ่ ขสมก. ต่อมาเวลา 13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่ในห้องงานบริการ ณ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5  หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร ณ สำนักงานใหญ่ ขสมก. ต่อมาเวลา 13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่ในห้องงานบริการ ณ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยภรรยาของพนักงานได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 2 เพื่อรักษาอาการหายใจไม่สะดวก โดยแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับภรรยาของพนักงาน ซึ่งผลการตรวจพบว่าภรรยาของพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ แพทย์จึงรับภรรยาของพนักงานเพื่อทำการรักษาที่ โรงพยาบาลพระราม 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. พนักงาน บุตรสาวและหลานสาวของพนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 15.00 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 07.40 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงาน บุตรสาวและหลานสาวของพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

3.ผู้ติดเชื้อฯ เป็นพนักงานเดินเอกสาร จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์การได้ทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการอู่แสมดำ

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงาน
ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พบแล้ว ‘เรือโชคสกุลวดี 26’ สูญหายกว่า 4 วัน เผยไต๋เรือเสียชีวิตแล้ว เรือหลวงสัตหีบกำลังลากจูงเข้าฝั่ง
บทความถัดไปหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย 4 ราศี เปล่งปลั่งมีออร่า มีเกณฑ์ถูกหวย รวยเบอร์