‘ศักดิ์สยาม’ ถกม.ธรรมศาสตร์ ยันเร่งเดินหน้าขยายรถไฟฟ้าสายสีแดง หนุนปรับปรุงถนน-เส้นทางเดินรถ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟ โครงการส่วนต่อขยายรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 รองศาสตรจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอเข้าพบ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟส่วนต่อขยายรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

ในการนี้ นายศักดิ์สยาม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รองอธิบดีกรมทางหลวง (นายมนตรี เดชาสกุลสม) และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและหารือในรายละเอียดร่วมกัน

โดยทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรดำเนินการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้ 1.ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเร่งดำเนินการงานโยธาและระบบรางเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ภายในปี 2568 ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้จัดรถไฟดีเซลรางเดินรถเชื่อมต่อระหว่างสถานีรังสิตไปถึงสถานีเชียงรากน้อย เพื่อรองรับการเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปก่อน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2564

2.กรมทางหลวงได้พิจารณาปรับปรุงโครงข่ายถนนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายถนนและการคมนาคมบริเวณพื้นที่รังสิต เป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในภาพรวม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมบริเวณพื้นที่รังสิต เพื่อพิจารณาผลักดันการดำเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต่อไป

3.กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อรองรับพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากมีนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะปรับแนวเส้นทางเข้าไปในมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยตรงด้วย

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความสนใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่กับกระทรวงคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา Transit Oriented Development ของกระทรวงคมนาคม ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรจะร่วมมือกัน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรพิจารณายกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในรายละเอียด เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

5.ทั้งสองฝ่ายตกลงในหลักการที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลาการด้านอุตสาหกรรมระบบราง โดยอาจขยายผลไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งอื่นๆ เช่น ด้านพาณิชยนาวี เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือในรายละเอียดถึงกรอบความร่วมมืออีกครั้งหนึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ตลาดยิ่งเจริญ’ ประกาศปิด 7 วัน ลุยสร้างความพร้อม หาวัคซีนให้พ่อค้า-แม่ค้า ชุมชนหลังตลาด
บทความถัดไปเริ่มแล้ว! สคช. เปิดทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ