‘ศบค.’ แจงห้ามนั่งกินที่ร้าน-ปิดแคมป์คนงาน ไม่นับ 4 จังหวัดชายแดนใต้

‘ศบค.’ แจงห้ามนั่งกินที่ร้าน-ปิดแคมป์คนงาน ไม่นับ 4 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากรัฐบาลได้ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ในการคุมเข้มพื้นที่เป้าหมายเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา รวมเป็น 10 จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นไป ระยะเวลา 30 วัน

โดยได้กำหนดมาตรการควบคุมเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ 1. ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สําหรับคนงานทั้งภายในและภายนอก สถานที่ก่อสร้าง รวมท้ังให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน 2. ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น 3. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดําเนินการได้ถึง เวลา 21.00 น. งดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ งดนั่งรับประทานในศูนย์อาหาร 4. งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เกิน 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และ 5. ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ทั้งนี้ มีความสับสนในส่วนของกำหนดมาตรการควบคุมดังกล่าว โดยเฉพาะการห้ามนั่งทานอาหารในร้านอาหาร อนุญาตให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น ซึ่งนับรวมในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่นั้น ล่าสุด ศบค.ยืนยันว่า นับเฉพาะในกทม.และปริมณฑลเท่านั้น ส่วนใน 4 จังหวัดภาคใต้ อนุญาตให้ร้านอาหารสามารถเปิดนั่งทานได้ และไม่ต้องปิดแคมป์ก่อสร้างคนงาน แต่ต้องเข้มงวดในการป้องกันดูแล รวมถึงงดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดด้วย

สำหรับข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 4 จังหวัดใช้แดนภาคใต้นั้น ระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดข้อที่ 7 (1) ได้แก่ เส้นทางคมนาคมเข้าออก ทั้งจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งต้องมีการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด โดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เว้น แต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon