คลังเผยยอดใช้วันแรก ‘คนละครึ่ง’ 791 ล้าน ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ 9.1 ลบ. ห้ามส่งต่อ QR Code-สแกนผ่านออนไลน์

คลังเผยยอดใช้จ่าย ‘คนละครึ่ง เฟส 3’ วันแรก 791 ล้านบาท ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ 9.1 ล้านบาท แนะห้ามส่งต่อ QR Code และสแกนจ่ายเงินผ่านทางออนไลน์

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการใช้จ่ายในมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (เฟส 3) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิรวมทุกโครงการกว่า 7.8 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวม ทั้งหมด 1,646 ล้านบาท

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ซึ่ง แบ่งเป็นยอดการใช้จ่าย ได้ดังนี้ 1. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 3.5 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายรวม 791 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 399 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 392 ล้านบาท 2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 3,428 ราย โดยเป็นยอดการใช้จ่ายรวม 9.1 ล้านบาท 3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 4.2 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 826 ล้านบาท และ 4. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิจำนวนกว่า 1 แสนราย มียอดการใช้จ่ายรวม 19.6 ล้านบาท

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ขอย้ำว่าการใช้จ่ายในทุกโครงการจะต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้าเท่านั้น และจะต้องไม่มีกระบวนการใดๆ รองรับการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ที่เป็นการหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าว เช่น การนำคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ไปคัดลอกส่งต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อสแกนจ่ายเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนี้ ในการสแกนจ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะต้องระบุยอดเงินให้ตรงตามมูลค่าสินค้าหรือบริการนั้น เนื่องจากไม่สามารถทอนเงินหรือรับแลกสินค้าหรือบริการคืนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ที่www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon