ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน-ทุนสำรองไทยล่าสุด

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 และงวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พบซากกระทิงเขาแผงม้าผิวหนังเป็นรู สัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์ เบื้องต้นไม่ใช่โรคลัมปีสกิน
บทความถัดไปร.ร.ดังโคราช ลดค่าเทอม คืนค่าอาหารกลางวัน จ่ายค่าเน็ตให้อีก 300 ช่วยน.ร.ช่วงโควิด