แมกโนเลีย เปิดโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยร้านอาหารรายย่อย 2 พันร้าน

แมกโนเลีย เปิดโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยร้านอาหารรายย่อย 2 พันร้าน ส่งอาหารให้ชุมชน 240,000 กล่อง สร้างรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อย 20 ล้านบาทเริ่ม 19 กรกฎาคม 2564

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบไปยังชุมชนต่างๆ ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ปัญหาการว่างงาน รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้เช่นนี้ หลายคนอาจหมดหวัง ท้อแท้ และคิดว่าต่อสู้อยู่เพียงลำพัง

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้ริเริ่ม “ศูนย์รวมปันสุข” ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ได้แก่ MQDC โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (เครือรพ.พริ้นซ์, พิษณุเวช, วิรัชศิลป์ และคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ) T&B Media Global (Thailand) Company Limited บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา ในการเป็นแกนหลัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนัก ตลอดจนการส่งเสริมรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสนับสนุนรายได้หมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยราว 2,000 ร้าน ภายใน 4 เดือนนับจากนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนอาหารกล่องปันสุข 240,000 กล่องตลอด 4 เดือน

2. ร้านอาหารรายย่อยของคนตัวเล็ก >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนรายได้โดยหมุนเวียนร้านอาหารรายย่อย เป้าหมาย 2,000 ราย

3. บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน >>ศูนย์รวมปันสุขสนับสนุนกล่องปันสุขอาหารแห้ง-สิ่งของจำเป็น 6,000 ราย

ด้านนพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ Chief Performance Coach, Risk and Quality Officer บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 200 เตียง ฮอสพิทอล(Hospitel) 2 แห่งอีก 250 เตียง และยังมีการพักรักษาตัวโดยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) อีกเป็นจำนวนมาก และนอกจากผู้ป่วยแล้วยังมีบุคคลในครอบครัวบางส่วนที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการด้วย เรื่องอาหารซึ่งถือเป็นปัจจัย 4 อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเช่นเดียวกับการรักษาโรค

ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิในเครือบริษัทพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทาง MQDC, T&B Media Global (Thailand) Company Limited บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา จัดตั้งศูนย์รวมปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยโรงพยาบาลยินดีเป็นตัวเชื่อมส่งต่อความช่วยเหลือไปให้คนไข้ที่ดูแลรักษาตัวจากโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม หรือแยกกักตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation สามารถได้รับอาหารทุกมื้อโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกมาด้านนอก รอรับที่บ้านผ่านทางไปรษณีย์ และยังคงได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ในทุกวันเพื่อประเมินอาการแบบวันต่อวันผ่านระบบ TeleHealth ซึ่งหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือทรุดลงจะดำเนินการรับตัวเข้ามารักษาหรือเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล ซึ่งในกรณีคนไข้โควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดถุงขยะ (ถุงแดง) เพื่อให้สอดคล้องการบริหารจัดการขยะอันตรายร่วมด้วย ถือเป็นการดูแลรักษา และช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยครอบคลุมทุกด้านแม้อยู่ในภาวะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ตาม

คุณเอกศิษฐ์ เฉลิมรัฐวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ทีแอนด์บีฯ มีความยินดีที่ได้ส่งต่อความสุขผ่านโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ร่วมกับ MQDC เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการร้านอาหารรายเล็กในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มายาวนานร่วมปี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือใครหลายคนในชุมชนให้ได้อิ่มท้องอีกด้วย
ที่ผ่านมาภาครัฐมีความรับผิดชอบมากมายหลายอย่างที่ต้องแก้ไข ทางทีแอนด์บีฯ ในฐานะบริษัทภาคเอกชนจึงขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือสังคมและเป็นอีกแรงหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Pay It Forward” หรือ “โครงการส่งต่อความสุข” โดยการระดมทุนและรับสิ่งของบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังที่ที่ต้องการ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พระสงฆ์ คนทำงานในพื้นที่ และคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงโควิด-19 และสัตว์ที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเพื่อการดูแลและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้เรายังวางแผนร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในวงการบันเทิงของเรา ไม่ว่าจะเป็นศิลปินและดารานักแสดงต่างๆ ในการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ผู้คนรับรู้และสามารถเข้าถึงโครงการได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา กล่าวว่า “ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมา มูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม องค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและประชาสังคม ในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของยังชีพ อุปกรณ์การแพทย์ วัสดุเครื่องใช้สอยเพื่อการป้องกันโรค ฯลฯ เราได้เห็นภาวะเร่งตัวของการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะขุมชนที่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย มูลนิธิจึงได้มีความยินดีอย่างยิ่ง เมื่อ MQDC โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (โรงพยาบาล PRINC) T&B Media Global (Thailand) Company Limited และบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้ริเริ่มโครงการศูนย์รวมปันสุข โดยมูลนิธิเข้าไปมีส่วนในการทำงานกับชุมชนและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงมากที่สุด”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หอการค้า ชง 7 ข้อเร่งขจัดอุปสรรคส่งออก ในการประชุมกรอ.พาณิชย์
บทความถัดไปรมช.ต่างประเทศสหรัฐเดินสายทัวร์เอเชียรอบ 2 ไร้จีนอยู่ในโผ