‘ไทยเวียตเจ็ท’ เตรียมหยุดบินถึง 1 ส.ค. ตามประกาศ กพท. พร้อมออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร

‘ไทยเวียตเจ็ท’ เตรียมหยุดบินถึง 1 ส.ค. ตามประกาศ กพท. พร้อมออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร

รายงานข่าวจาก บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด หรือ สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ระบุว่า ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา สายการบินไทยเวียตเจ็ทจำเป็นต้องหยุดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2564 โดยสายการบินฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ผู้โดยสารทุกท่านหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สายการบินฯ ยังคงให้บริการเที่ยวบินในประเทศตามตารางบินจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ และได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2564 ไม่กำหนดช่วงเวลาการจองและชำระเงิน

รายงานข่าวฯ ระบุอีกว่า สามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้ 2 รูปแบบดังนี้ 1.เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 13 และ 23-25 ตุลาคม 18-21 พฤศจิกายน 4-6, 10-12 และ 25-31 ธันวาคม 2564 หรือ 2.เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน สำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ 90 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม

รายงานข่าวฯ ระบุอีกว่า ผู้โดยสารที่มีช่วงวันเดินทางตามที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินฯ เพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง โดยสามารถเลือกติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1.กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ https://1th.me/zRE1K (ช่องทางที่แนะนำ) 2.ผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯ สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ด้วยตนเองผ่านเมนู ‘Manage Booking’ บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ ที่ https://skyfun.vietjetair.com/searchreservation 3.ติดต่อผ่านไลน์ ที่ @ThaiVietjet และ Live Chat ของสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ และ 4.ติดต่อผ่านอีเมล์ ที่ vz.support@vietjetair.com

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสายการบินฯ ยังให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศและเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ระหว่างประเทศตามปกติ สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon