‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ยัน ปิดสาขาวังน้อย 3 วัน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ

‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ยัน ปิดสาขาวังน้อย 3 วัน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม รายงานข่าวจาก บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด แจ้งว่า ตามที่ บริษัทได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ กรณีมีพนักงานภายในศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดเชื้อ COVID-19 และเพื่อเป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีมติให้สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวทันที บริษัทจึงมีความจำเป็นแจ้งให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทราบว่า ทางบริษัทต้องปิดศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข และคัดกรองผู้ติด
เชื้อ COVID-19 ตลอดจนพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัส
ทั้งหมด รวมไปถึงพัสดุภายในศูนย์ฯทั้งหมดตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัด และเพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสียหายจากการส่งพัสดุล่าช้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย
ทางบริษัทฯ ของดให้บริการรับฝาก และนำจ่ายพัสดุในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.flashexpress.co.th และแอพพลิเคชั่น แฟลช เอ็กซ์เพรส หรือ
จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาคลี่คลาย

สำหรับพื้นที่อื่นๆ บริษัทยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุได้ตามปกติที่สำคัญในส่วนของพัสดุที่ถูก นำส่งมาก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริษัทจะมีการกระจายไปยังศูนย์กระจายพัสดุสาขาอื่นๆ เพื่อนำส่งให้ถึงมือผู้รับปลายทางโดยเร็ว และปลอดภัยที่สุด

อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องขออภัยอีกครั้งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านยัง
ไว้วางใจให้แฟลช เอ็กซ์เพรส ดูแลพัสดุของทุกท่านต่อไป โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศ และสัญญาว่าบริษัทฯ ยังคงเน้นย ้าในมาตรการความ
ปลอดภัย และดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อกลับมาให้บริการลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกท่านโดยเร็ว
ที่สุด

จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อให้ทุกฝ่ายโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon