บีทีเอส-บีอาร์ที-สายสีทอง รับนโยบายรัฐ-กทม. ปรับเวลาให้บริการ เริ่ม 22 ก.ค.นี้

บีทีเอส-บีอาร์ที-สายสีทอง รับนโยบายรัฐ-กทม. ปรับเวลาให้บริการ เริ่ม 22 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการแก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด งดเดินทางระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.

นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่า ประกอบกับทางกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทาง โดยเฉพาะการลดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวให้ไม่เกิน 50% ของความจุ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ทีอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามมาตรการจากทางรัฐบาล กรมการขนส่งทางราง และกทม. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

-รถไฟฟ้าบีทีเอส ปรับเวลาให้ผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า สถานีต้นทางเวลา 20.00 น. และจะมีขบวนรถไฟฟ้าถึงสถานีปลายทางเวลา 21.00 น.

-รถไฟฟ้าสายสีทอง ปรับเวลาให้ผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า ขบวนสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 20.30 น.

-รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ปรับเวลาให้บริการคันสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 20.30 น.

นายสุรพงษ์กล่าวว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกท่านที่เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินรถครั้งนี้ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยผู้มาใช้บริการทุกท่าน และเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากไปด้วยกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon