กรมเจ้าท่า ฟื้นฟูบึงสีไฟ เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำ คืนธรรมชาติสวยงาม สร้างความสุขให้ประชาชน

กรมเจ้าท่า ฟื้นฟูบึงสีไฟ เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำ คืนธรรมชาติสวยงาม สร้างความสุขให้ประชาชน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบึงสีไฟ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟ เพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคตามนโยบายรัฐบาลโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคม

บึงสีไฟ มีสภาพเป็นระบบนิเวศน้ำจืดแบบปิด มีลักษณะคล้ายบ่อน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากมีถนนและคันดินปิดกั้นการไหลบ่าของมวลน้ำจากบริเวณโดยรอบ มีซากวัชพืชทับถมเป็นจำนวนมาก ทำให้บึงสีไฟตื้นเขิน จึงได้มีการศึกษาโดยจังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ได้ทำการวางโครงการและศึกษาความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ โดยมอบให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟตามรายละเอียดรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ โดยแบ่งโครงการเป็น 2 Phase ซึ่งได้ปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันโครงการ Phase 1 และ Phase 2 กรมเจ้าท่าดำเนินงานแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ปริมาณวัสดุ ขุดลอกทั้งหมด 7,940,079 ลูกบาศก์เมตร มอบให้สาธารณประโยชน์และปรับภูมิทัศน์ ปริมาณ 1,907,477 ลูกบาศก์เมตร และจำหน่ายตามระเบียบพัสดุฯ ปริมาณ 6,032,602 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ภายหลังการขุดลอกได้มีวัสดุส่วนหนึ่งที่เป็นคันกั้นน้ำ ขณะนี้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จึงได้เข้าดำเนินการขุดลอกโดยใช้รถขุด นว.6 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานขุดคันดินกั้นน้ำปริมาณเนื้อดิน 36,461 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์บึงสีไฟให้เกิด ความสวยงามมากยิ่งขึ้น

นายวิทยา กล่าวว่า ผลจากการขุดลอกบึงสีไฟ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทำให้ปัจจุบันสามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในบึงสีไฟได้ไม่น้อยกว่า 12 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการขยายพันธ์สัตว์น้ำทางธรรมชาติ แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ณี-วอร์ม ลุ้นฝ่าด่านคู่แข่ง 23 คน เพื่อทองสกีตยิงเป้าบิน โอลิมปิก โตเกียว 2020
บทความถัดไปส่งโค้ช-นักกีฬายูโดแอลจีเรียกลับประเทศหลังถอนตัวเพราะไม่อยากเจอคู่แข่งจากอิสราเอล สหพันธ์สั่งสอบทันที