ขสมก.เผย พนง.-คนขับรถเมล์-กระเป๋า ติดโควิด 15 ราย

ขสมก.เผย พนง.-คนขับรถเมล์-กระเป๋า ติดโควิด 15 ราย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 15 ราย

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 195 เพศชาย อายุ 30 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลกลาง โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 195 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 4-80505 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50-10.10 น.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50-13.20 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา               05.20-09.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-11.40 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-11.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น.
และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.15 น.

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 4 เพศหญิง อายุ 48 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 จำนวน 2 คัน ดังนี้

– รถโดยสารหมายเลข 4-4018 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10-11.30 น.
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45-09.15 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-09.10 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.55-10.20 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.20-09.50 น.

– รถโดยสารหมายเลข 4-4073 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20-09.30 น.

3.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 156 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อ
ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 156 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 8-80292 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20-13.30 น.

4.หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 เพศชาย อายุ 46 ปี
ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่า
เป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา 

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เพศหญิง อายุ 52 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ โปรแล็บสหคลินิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารธรรมดา สาย 156 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 8-80292 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20-13.30 น.

6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เพศหญิง อายุ 28 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โปรแล็บสหคลินิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารธรรมดา สาย 156 จำนวน 4 คัน ดังนี้

-รถโดยสารหมายเลข 8-80429 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น.

-รถโดยสารหมายเลข 8-80443 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น.

-รถโดยสารหมายเลข 8-80294 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น.

-รถโดยสารหมายเลข 8-80439 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น.

7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 34 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
โดยพนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 136 จำนวน 2 คัน ดังนี้

– รถโดยสารหมายเลข 4-80233 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.40 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20-11.45 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20-11.40 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50-12.10 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.40-11.40 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-11.40 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-11.40 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15-11.40 น.

– รถโดยสารหมายเลข 4-80497 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-13.00 น.

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 136 เพศชาย อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่
  29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
  จังหวัดขอนแก่น โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 136 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 4-80233 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.40 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20-11.45 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20-11.40 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50-12.10 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-11.40 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-11.40 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-11.40 น. และวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15-11.40 น.

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 34 เพศชาย อายุ 41 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 1-40055 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.10-12.20 น.

 1. นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 16 เพศชาย อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนตึกแดงเขตบางซื่อ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา                                                                                                                                                                  
 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 49 เพศชาย อายุ 57 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ คลินิกฟ้าคราม โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสาร สาย 49 จำนวน 2 คัน ดังนี้

– รถโดยสารปรับอากาศ สาย 49 หมายเลข 8-55057 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. และวันที่
26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-09.00 น.

– รถโดยสารธรรมดา สาย 49 หมายเลข 8-50011 ในวันที่ 29 กรกฎาคม2564
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30-11.30 น.  

 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 เพศชาย อายุ 53 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ คลินิกสหวิทยาประชาอุทิศ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
  เมื่อเวลา 13.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 5-90057 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10-11.35 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10-12.10 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20-10.15 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.28-10.05 น. และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10-12.30 น.

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 34 เพศชาย อายุ 58 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
  เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 1-40089  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.50-17.00 น.

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 134 เพศหญิง อายุ 44 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่
  1 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารธรรมดา สาย 134 จำนวน 2 คัน ดังนี้

– รถโดยสารหมายเลข 7-50202 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-14.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.35 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.20 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-14.55 น.

– รถโดยสารหมายเลข 7-50295 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-14.00 น.

 1. พนักงานธุรการ ระดับ 3 อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา เขตการเดินรถที่ 8 เพศหญิง อายุ 35 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
  โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

   เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายใน
รถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสาร
ขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  นอกจากนี้ องค์การได้พัก
การใช้งานรถโดยสารคันที่พนักงานผู้ติดเชื้อปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้งให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผล
เป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตบสาวจีนแชมป์เก่าร่วงโอลิมปิก ‘หลาง ผิง’ ประกาศยุติบทบาทโค้ช
บทความถัดไปอย.แจ้งเตือนปัญหา เครื่องมือแพทย์ช่วยการนอน พบโฟมลดเสียงเสื่อมสภาพ