“อีสตาร์” แจง “โครงการควินทารา ซิงค์”  ทำถูกต้องตามกฏหมาย

“อีสตาร์” แจง “โครงการควินทารา ซิงค์”  ทำถูกต้องตามกฏหมาย

เมื่อวัน ที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรืออีสตาร์ ได้ทำหนังสือชี้แจงกรณี มีผู้กล่าวหาโครงการควินทารา ซิงค์ ทำผิดกฏหมาย โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการมีผู้ยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้ระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการควินทารา ซิงค์ ในซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ที่ดำเนินโดยบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่าความกว้างถนนหน้าโครงการต่ำกว่าเกณฑ์ทางกฏหมายนั้น บริษัทขอเรียนแจ้งว่าข้อเท็จจริงต่างๆของโครงการที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตนั้น ได้รับการรับรองยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงจากข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และผ่านกระบวนการการนำเสนออย่างถูกต้องโปร่งใสจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการได้จากที่ประชุมพิจารณาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว

ในกระบวนการจัดทำและพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) บริษัทได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใกล้เคียงหรือประชาพิจารณ์ขึ้น 2 รอบ ทำให้บริษัทได้รับทราบข้อห่วงกังวลจากกลุ่มผู้ร้องเรียนดังกล่าวในประเด็นความกว้างของถนนหน้าโครงการ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบรังวัดเขตทางใหม่อีกครั้งว่าสามารถพัฒนาโครงการตามที่เสนอได้หรือไม่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าความกว้างของเขตทาง และรูปแบบการเชื่อมทางของโครงการสามารถพัฒนาโครงการซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. และสูงไม่เกิน 8 ชั้นได้ตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้ปรับรูปแบบโครงการโดยลดจำนวนอาคารพักอาศัยลงจาก 3 อาคารเป็น 2 อาคาร ลดจำนวนห้องพักอาศัยลงกว่า 30 ห้อง และเพิ่มสัดส่วนที่จอดรถอีกราว?ร้อยละ 10 เพื่อลดความห่วงกังวลว่าจะมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและจอดรถในบริเวณพื้นที่นอกโครงการ อีกทั้งได้มีการปรับลดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างติดที่ดินของผู้ร้องเรียนจากอาคาร 8 ชั้น เหลือเทียบเท่าอาคารทั่วไป 3 ชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านการบังแดดและลมอีกด้วย

ในวันพิจารณาโครงการทางกลุ่มผู้ร้องเรียนยังได้เข้าพบคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อเสนอข้อห่วงกังวลประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ซึ่งทางกรรมการได้กรุณารับฟังและมอบหมายให้ทางบริษัทไปจัดหาข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆเพิ่มเติม จนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการในที่สุด

ปัจจุบันแม้โครงการจะได้รับการอนุมัติจาก EIA แล้ว แต่บริษัทก็ยังมิได้ก่อสร้างในทันที โดยมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจและมีความเข้าใจกันมากที่สุดจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง บริษัทขอยืนยันว่าพร้อมจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนโดยรวมดีขึ้น หรือเป็นส่วนหนึงในการทำให้ปัญหาที่เคยมีหรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ บรรเทาเบาบางลง ไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เรามีเจตนาที่จะพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ ด้วยจริยธรรมอันดีในการดำเนินธุรกิจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมี แนวทางออกที่ดีร่วมกัน?

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โปรดระวัง! อย.เผยรายชื่อ 6 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิด กม.
บทความถัดไปนักชกผู้ดีไม่ยอมคล้องเหรียญเงิน ทำใจไม่ได้พ่ายไม่เอกฉันท์รอบชิงรุ่นไลต์เฮฟวี่เวต