ศุลกากร เปิดใช้ ระบบจ่ายภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง เริ่ม 21 ก.ย.นี้

ศุลกากร เปิดใช้ ระบบจ่ายภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง เริ่ม 21 ก.ย.นี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร ได้เปิด “โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)” โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถการชำระค่าภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก รวมทั้งสามารถชำระเงินค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเดินทางมายังกรมศุลกากร โดยจะเริ่มใช้วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

“เดิมบัตรภาษีดังกล่าวเป็นเพียงกระดาษเท่านั้น แต่ขณะนี้ได้พัฒนาไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังด้วย” นายพชร กล่าว

นายพชร กล่าวว่า ทั้งนี้ แต่ละปีผู้ประกอบการได้รับวงเงินสำหรับมูลค่าบัตรภาษี เฉลี่ยปีละ 8,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ บัตรภาษีดังกล่าว มีอายุ 3 ปี สามารถต่ออายุการใช้งานได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกบัตรภาษี โดยมีกรอบระยะเวลาประมาณ 9 ปี โดยจากการพัฒนาระบบภาษีดังกล่าว ทำให้การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการชำระเงินของกรมดำเนินการได้อย่างครอบคลุม 100% เนื่องจากที่ผ่านมา กรมมีช่องทางการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว 2 ช่องทาง ได้แก่ การชำระเงินโดยวิธีตัดบัญชีธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และการชำระเงินโดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร/ตัวแทนรับชำระเงิน ผ่านใบเแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกมาชำระภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด มีสัดส่วนไม่ถึง 5% ที่ชำระภาษีด้วยเงินสด

นายพชร กล่าวว่า ส่วนที่กรมฯจะต้องพัฒนาต่อไปให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะเป็นของการพัฒนาระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาค สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ หรือ National Single Window (NSW) โดยจะต้องช่วยสนับสนุนระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาระบบเอ็กซ์เรย์ต่างๆ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image