ปตท.สผ.ตั้ง “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ขึ้นซีอีโอคนใหม่

ปตท.สผ.ตั้ง “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ขึ้นซีอีโอคนใหม่

รายงานข่าวจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ปตท.สผ.ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพแห่งประเทศไทย(ตลท.) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการคนใหม่

เนื้อหาระบว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564/503 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนายพงศธร ทวีสิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon