นบข.ผ่าน!ประกันรายได้ข้าวปี 3 บวกมาตรการคู่ขนาน “จุรินทร์”ดันช่วยชาวนา

คอฟฟี่เบรก : เดิน11ชั้น กระทรวงพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการ
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นบข.ผ่าน!ประกันรายได้ข้าวปี 3 บวกมาตรการคู่ขนาน “จุรินทร์”ดันช่วยชาวนาเกือบ 5 ล้านครัวเรือน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/64 ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยโครงการนี้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการประกันรายได้ที่ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน เกษตรกรผู้มีสิทธิได้ชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 (รอบที่ 1) วันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 64 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 64 – พฤษภาคม 65 โดยประกาศทุกวันศุกร์งวดแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 และระบุ วันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และงวดสุดท้ายจะประกาศวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รวมจำนวน 33 งวด

นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65

Advertisement

” โดยโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน ปี 64/65 ที่ประชุมมอบ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ เงินงบประมาณ และระยะเวลา เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป ” นางมัลลิกา กล่าว

นางมัลลิกา กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAPครบวงจร ระยะที่ 2 ปี 2565 – 2568 โดยกระทรวงพาณิชย์และธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ และขอให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

ผู้สื่อข่าวรายด้วยว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายจุรินทร์ได้หารือกับข้าราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชย์และสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศติดตามความคืบหน้าเรื่องการขายข้าวให้กับประเทศจีนและติดตามการขายข้าวในตลาดตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังให้กรมการค้าภายในเชิญประชุมสหกรณ์ ธ.ก.ส.และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรองรับตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิตทั้งนี้เพื่อการช่วยเหลือชาวนาทันท่วงทีประกอบกับจะต้องใช้มาตรการเสริม เพื่อยกระดับราคาให้กับชาวนาอีกด้วยและได้กำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image