ทช.ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนน 4 สายทาง เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่ศรีสะเกษ

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนน 4 สายทาง เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบท จำนวน 4 สายทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4037 แยก ทล.2086 – บ้านกอก อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กม.ที่ 5+500 ,ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3010 แยก ทล.226 – บ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กม.ที่ 11+500 ,ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3012 แยก ทล.226 – บ้านพยุห์ อำเภอกันทรารมย์, น้ำเกลี้ยง, พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ กม.ที่ 11+700 และถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.5089 ถนนสายแยกถนนกสิกรรม – ทล.294 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กม.ที่ 2+400

ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย โดยผลการตรวจสอบในบริเวณสายทางดังกล่าว ไม่พบรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจตรารถบรรทุกและได้แจ้งกับผู้ขับขี่ให้มีสิ่งปกคลุมวัสดุ ป้องกันไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนพื้นผิวจราจร เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon