‘หอการค้า’ จี้รัฐให้โควต้าวัคซีนแรงงาน-แก้ปัญหาต่างด้าวขาดแคลน

‘หอการค้า’ จี้รัฐให้โควต้าวัคซีนแรงงาน-แก้ปัญหาต่างด้าวขาดแคลน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าว “นโยบายแรงงาน กับสถานการณ์โควิด-19”

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่า ข้อเสนอจากทางหอการค้าไทยถึงภาครัฐ ประกอบไปด้วย 1.เร่งจัดหาวัคซีนให้กับผู้ประกันตนในจังหวัดพื้นที่สีแดง 2.จัดสรรวัคซีนให้กับแรงงานที่ไม่ใช้ผู้ประกันตน ทั้งนี้มีความเป็นห่วงว่าแรงงานในภาคการผลิตไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมากเท่าที่ควร อยากให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนให้กับกระทรวงแรงงานอย่างเร่งด่วน 3.สนับสนุนโครงการ Factory Sandbox และ Bubble & Seal เผยแพร่องค์ความรู้ให้ทำเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกจังหวัด 4.เร่งรัดจัดหาเตียงให้กับผู้ประกันตน ที่ป่วยติดเชื้อระดับสีเหลือง สีแดง ให้มีเพียงพอ 5.ต้องจัดสรรวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าวสีเทา 5.เสนอให้จัดทีมงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่หายไปกว่า 1 ล้านคน ก่อนหน้า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

Advertisement

นายวิบูลย์ สุภัทรพงษ์กุล รองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนตาม ม.33 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 1,321,286 คน ใน 10 จังหวัด 2.มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกตามสถานประกอบการ 3.มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน มีจำนวน 2,538,860 คน เงินช่วยเหลือ 6,347,150,000 บาท 4.มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนแรงงานต่างด้าว โดยบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ด้วยการผ่อนผันอนุญาตให้แรงงาน 3 สัญชาติ ทำงานได้ประเทศได้นานขึ้น

นายผณิศวร ชำนาญเวช รองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยว่า ได้มีการผลักดัน Factory Isolation เป็นสถานกักตัวสำหรับผู้ป่วยสีเขียวในแรงงาน ต่อมาได้มีการสนับสนุนเงินให้ทำโรงพยาบาลชุมชน สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง ต่อมาได้ทำโครงการนำร่อง Factory Sandbox ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 15 บริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทแปรรูปอาหาร มีการระดมตรวจเชื้อทุกวิธี ถ้าตรวจพบก็จะมีการรักษาทุกระดับ ทำ Bubble & Seal ไม่ให้แรงงานปะปนกัน จนถึงการควบคุมการเดินทางมาโรงงาน นอกจากนี้ยีงมีการประเมินผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับกรมประมง เพื่อไม่ให้เชื้อหลุดออกไปได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image