ทล.ก่อสร้างถนนแยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม รองรับโครงข่ายทางหลวงเอเชียหมายเลข AH1

กรมทางหลวงก่อสร้างทางแนวใหม่ช่วง แยกหนองชะอม – อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 4 ช่องจราจร ตลอดสายแล้วเสร็จ รองรับโครงข่ายทางหลวงเอเชียหมายเลข AH1

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย บุรีรัมย์ – อ.คูเมือง (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – อ.ประจันตคาม แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.146 – 175 ระยะทางยาวประมาณ 29 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายสายหลักให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 หรือ ถนนสุวรรณศร เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกและเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงเอเชีย หมายเลข AH1 ซึ่งเชื่อมต่อประเทศกัมพูชาที่ด่านอรัญประเทศ กรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงทางหลวงทั้งเส้นให้เป็น 4 ช่องจราจร และได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จทั้งหมด โดยมีส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ ช่วงแยกหนองชะอม – อ.ประจันตคาม ยังคงเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร

เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆ ทำให้ไม่สามารถขยายช่องจราจรเดิมได้ ก่อให้เกิดความคับคั่ง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและปริมาณจราจร กรมทางหลวงจึงได้ก่อสร้างสายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี แนวใหม่ ลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างคันทางใหม่ด้านซ้ายทางและขวาทางขนาด 4 ช่องจราจร ชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร รวมความกว้างด้านละ 9.5 เมตร มีเกาะกลางแบ่งช่องจราจรไป – กลับ งบประมาณ 1,100,120,000บาท

โครงการดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและภูมิภาค ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภูมิภาค กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon