ลูกค้านับร้อย บุก ‘สินทรัพย์ฯ’ ทวงเงินเคลมประกันโควิด ‘เจอจ่ายจบ’ โอด ตั้งแต่พ.ค.ยังไม่ได้

ผู้เอาประกันกว่า 100 รายบุก ‘เดอะ วัน ประกันภัย’ ทวงเงินเคลมประกันโควิด “เจอจ่ายจบ”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้เอาประกันภัยกว่า 100 ราย เดินทางมาเรียกร้อง ขอความชัดเจนในการจ่ายค่าสินไหมจากการติดเชื้อโควิด-19 กับ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ที่ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำประกันแบบ “เจอจ่ายจบ” ไว้ แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหม รวมทั้งไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ พร้อมเรียกร้องให้ทางบริษัท ทำหนังสือชี้แจงชัดเจนถึงกำหนดวันที่จะได้รับเงิน ซึ่งมีผู้เอาประกันบางรายยื่นเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีหลายรายที่พบว่า สถานะในระบบมีการเปลี่ยนย้อนกลับ จากที่ตกลงเรื่องวันที่จะจ่ายเงินเป็น เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2564 แต่เมื่อถึงวัน พบว่า นอกจากเงินไม่ได้รับการโอนเข้าบัญชีแล้ว สถานะในระบบยังถูกเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างพิจารณา

นายปัญญากร เครือสวัสดิกุล ผู้เอาประกันภัย ระบุว่า ทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และยื่นเอกสารเพื่อขอเคลมประกันภัยแบบเจอจ่ายจบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วงเงิน 50,000 บาท แต่กลับไม่มีความคืบหน้า และไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ ซึ่งตามสัญญากรมธรรม์จะต้องได้เงินเคลมภายใน 15 วัน

เช่นเดียวกับ นายเพชร สิทธิวงษ์ ผู้เอาประกันภัย ระบุว่า ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และได้ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ มีเพียงแค่แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้แจ้งคำร้องเพื่อขอเคลมประกันภัยเท่านั้น

ส่วน น.ส.ศศิกานต์ นิยมสถาปัตย์ ผู้เอาประกัน กล่าวว่า ทางบริษัทฯแจ้งว่าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี วันที่ 3 ,7 และ 17 กันยายน 2564  แต่รู้สึกไม่เชื่อถือบริษัทฯ เพราะไม่ได้รับการติดต่อมานาน สร้างความเดือนร้อน ซึ่งคาดหวังจะได้เงินประกันภัยที่ทำไว้มาใช้รักษาตัวและใช้จ่ายในช่วงที่ต้องหยุดงาน

ด้านนายอรัญ ศรีว่องไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ยืนยันว่า ล่าสุดมีผู้ยื่นเอาประภัยภัยโควิด-19 ขอยื่นเคลมประกันทั้งหมด 6,000 ราย มูลค่าสินไหม 500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะโอนเงินให้กับผู้ที่ยื่นเอกสารเคลมและยังไม่ได้รับเงินเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 จะโอนเข้าวันที่ 3,7 และ 17 กันยายน 2564  นี้ จำนวน 2,000 คน มูลค่า 200 ล้านบาท ซึ่งยืนยันว่า บริษัทไม่ได้จ่ายล่าช้า และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง

แต่เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและผู้เอาประกันภัย ยื่นเคลมทั่งที่มีเอกสารไม่ครบและไม่ชัดเจน ทำให้บริษัทฯต้องตรวจสอบย้อนกลับ เช่น เอกสารทางการแพทย์จากโรงพยาบาล หรือใบ RP-PCR ที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อให้การตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ซึ่งตามปกติที่ระบุในกรมธรรม์ จะต้องเคลมเงินประกันภายใน 15 วันแต่หากเอกสารไม่ครบจะใช้เวลาในการจ่ายค่าสินไหมได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่มีหนังสือตอบกลับจากบริษัท

นายอรัญ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ปรับระบบการตรวจสอบและเร่งส่งเอกสารตอบกลับผ่านทางอีเมลล์ พร้อมกับเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเฉพาะเคลมประกันภัยโควิด-19  ยืนยันว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  ได้มีการตอบกลับอีเมลล์ทุกกรณีพร้อมยืนยันว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยทุกประเภท 300 ล้านบาทต่อเดือน และมีการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2564  โดยประกันภัยโควิด 19 แบบเจอจ่ายจบ คิดเป็น 10% ของจำนวนกรมธรรม์ที่ขายไป

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ประกาศปิดการขายประภันภัยโควิด-19 แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2564 และได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อจากบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นับถอยหลัง 122 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปี 2564
บทความถัดไปคมคำ : ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564