เปิด 31 รายชื่อผู้สมัครกกพ. ผู้บริหารวงการพลังงาน-อุตสาหกรรม พรึบ!!

เปิด 31 รายชื่อผู้สมัครกกพ. ผู้บริหารวงการพลังงาน-อุตสาหกรรม พรึบ!!

ความคืบหน้ากรณี คณะกรรมการกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.-3 ก.ย.64 เพื่อมาทำหน้าที่แทน กกพ. 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งโดยการจับฉลากออกเมื่อดำรงตำแหน่งครบกำหนด 3 ปี หรือในวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ผ่านมา

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกกกพ. เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คนที่หมดวาระ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธ์
 2. นายกิตติ สุขุตมตันติ
 3. นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
 4. พลเรือตรีจตุพร ศุขเฉลิม
 5. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
 6. นายจุมพล ริมสาคร
 7. นายชัยยงค์ พัวพงศกร
 8. นายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์
 9. นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์
 10. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
 11. นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต
 12. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
 13. นายปฏิภาณ สุคนธมาน
 14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
 15. นายปสันน์ เทพรักษ์
 16. นายพิทักษ์ จรรยพงษ์
 17. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
 18. นายภิญโญ มีชำนะ
 19. นายมนตรี ชาลีเครือ
 20. นายยงยุทธ จันทรโรทัย
 21. นายเริงชัย คงทอง
 22. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
 23. นายวิเชียร บุตรศรี
 24. นายศักดา พันธ์กล้า
 25. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก
 26. นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์
 27. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
 28. พลตรีสุรศักดิ์. ศุขะ
 29. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
 30. นายอดิเรก วายุโชติ
 31. นายอำนาจ วงศ์บัณฑิต

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากทั้งหมดให้เหลือไม่เกิน 9 คน เพื่อให้แสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกพ. ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564 และคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพียง 3 คน ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ กกพ.มีทั้งหมด 7 คน ถูกจับฉลากออกเมื่อทำงานครบวาระ 3 ปี โดย 3 คนที่ถูกจับสลากออกในครั้งนี้ คือ นาง อรรชกา สีบุญเรือง นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน โดยคณะกรรมการ กกพ.3 คนที่ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ อย่างน้อย 1 ใน 3 จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ แทนนายพีระพงษ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด

ส่วนอีก 3 ปีข้างหน้าจะไม่มีการจับฉลากออก แต่ กกพ.ที่เหลืออีก 4 คน จะครบวาระงาน 6 ปี และต้องสรรหา กกพ.เข้ามาใหม่ เพื่อทดแทนทั้ง 4 คน ซึ่งการวนออกครั้งละ 3-4 คนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินงานของ กกพ.ไม่สะดุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มะกันพิจารณาคดีผู้บงการเหตุ 9/11 ก่อนถึงวันครบรอบ 20 ปี
บทความถัดไปอัยการมุกดาหารสั่งยื่นฟ้อง ‘ลุงพล-ป้าแต๋น’ คดีน้องชมพู่ วันนี้ (คลิป)