คลังเผย 4จี ดันจัดเก็บรายได้รัฐเกินเป้า 6.37 หมื่นล. -เงินคงคลังสูงกว่า 3 แสนล.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559) จัดเก็บได้ 2.1 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6.37 หมื่นล้านบาท หรือ 3.0% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 9.1%

ทั้งนี้ รายได้เพิ่มขึ้นมาจากการนำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 MHz (4G) 5.6 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการกว่า 1 หมื่นล้านบาท หรือ 9.2% การจัดเก็บภาษีน้ำมัน สูงกว่าประมาณการ 8.9 พันล้านบาท หรือ 5.9% ภาษีสรรพสามิตรถยนต์สูงกว่าประมาณการ 7.5 พันล้านบาท หรือ 8.8%  และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงกว่าประมาณการ 6.3 พันล้านบาท หรือ 5.9%, 8.8% และ 2.2% ตามลำดับ

“จากผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ที่สูงกว่าประมาณการ 6.37 หมื่นล้านบาท ทำให้มั่นใจได้ว่าในปีงบประมาณนี้ รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานะการคลังของประเทศในการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไป” นายกฤษฎากล่าว

นายกฤษฎากล่าวต่อว่า ส่วนการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น 2.1 ล้านล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 3.87 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 3.03 แสนล้านบาท

นายกฤษฎากล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 7.7 หมื่นล้านบาท หรือ 32.3% ในขณะที่ฐานะการคลังยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon