เปิดรายชื่อ ส.ว.ตรวจสอบประวัติ ว่าที่ 7 อรหันต์ กสทช.

เปิดรายชื่อ ส.ว.ตรวจสอบประวัติ ว่าที่ 7 อรหันต์ กสทช.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน รายงานข่าวแจ้งรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) จำนวน 15 คน ได้แก่

1.นายจรินทร์ จักกะพาก 2.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 3.พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 4.ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ 5.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 6.นายนิพนธ์ นาคสมภพ 7.พลเอกบุญธรรม โอริส 8.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 9.พลเอกวลิต โรจนภักดี 10.นายวันชัย สอนศิริ 11.พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ 12.พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 13.นายสถิตย์ลิ่ม พงศ์พันธุ์ 14.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 15. พลเอกอู้ด เบื้องบน

ทั้งนี้ ผู้สมัคร กรรมการ กสทช. ที่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ดังนี้ ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอสซีจีไฮม์’เปิด4แบบที่อยู่อาศัย รับยุคนิวนอร์มอล อัดโปรเพียบกระตุ้นไตรมาส4
บทความถัดไปสภาเด็กฯยื่น ‘ครูหยุย’ ปรับร่าง กม.พืชกระท่อม ปกป้องกลุ่มเปราะบาง ชงห้ามขายอายุต่ำกว่า 20 ปี