ทย.โชว์ก่อสร้างสนามบินขอนแก่น คืบหน้า 81% ตั้งเป้าแล้วเสร็จต้นปี’65 รับผู้โดยสาร 5 ล้านคน/ปี

กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท่าอากาศยานที่สำคัญ โดยได้ติดตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น ที่มีการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ในด้านการก่อสร้างมีความคืบหน้าของโครงการอยู่ที่ 81.28% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.2564) โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่เพิ่มอีก 1 หลัง จากเดิม 5 ชั้น รองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็นอาคาร 7 ชั้น จอดรถยนต์ได้ 552 คัน รวมเป็น 1,002 คัน ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในต้นปี 2565

ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่อาคารหลังใหม่นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเปิดประมูลพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์อาคารใหม่ เพื่อหาผู้ประกอบการต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ประกอบการสายการบินที่ประกอบธุรกิจห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจการธนาคาร (ตู้ ATM) ผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย และประเภททั่วไป ผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทรายย่อย และประเภททั่วไป และผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ประเภททั่วไป โดยกรมท่าอากาศยาน ใช้แนวทางการจัดพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป ร้อยละ 70 และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) รัฐวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 30 โดยมีราคาขายสินค้าไม่แตกต่างจากราคาในท้องตลาด สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเปิดให้ใช้บริการอาคารที่พักท่าอากาศยานขอนแก่นหลังใหม่ในต้นปี 2565 นี้

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และเตรียมแผนในการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มสาวโรงงานอุตสาหกรรมติดโควิดมากกว่า 10 คลัสเตอร์ เร่งสร้าง รพ.สนามเพิ่ม
บทความถัดไป“2พรรคใหญ่” ลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่าน