“ศักดิ์สยาม” ดีเดย์! 1 ม.ค.65 ทย.พร้อมโอน 3 สนามบิน“อุดรธานี-กระบี่-บุรีรัมย์” ไป ทอท.

“ศักดิ์สยาม” ดีเดย์! 1 ม.ค.65 ทย.พร้อมโอน 3 สนามบิน“อุดรธานี-กระบี่-บุรีรัมย์” ไป ทอท.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า นโยบายการโอนย้ายสนามบินในสังกัด กรมท่าอากาศยาน(ทย.)จำนวน 3 สนามบิน ประกอบด้วย สนามบินอุดรธานี สนามบินกระบี่ และ สนามบินบุรีรัมย์ ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.)นั้น ขณะนี้ทาง ทย. ได้มีการดำเนินการในรายละเอียด กรมธนารักษ์(ธร.) และ ทอท.เรียบร้อยแล้วทั้งในเรื่องการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนจาก ทอท. ให้กับ ทย. และ ธนารักษ์ คาดว่าการโอนย้ายดังกล่าวจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนและสำเร็จเป็นรูปธรรมภายใน 1 ม.ค.65นี้แน่นอน

ด้านนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทาง กรมท่าอากาศยานขานรับนโยบายรัฐบาล ในการกำหนดยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด้วยการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรท่าอากาศยานของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการตามแนวทางกระทรวงคมนาคมที่จะมอบความรับผิดชอบการบริหารจัดการท่าอากาศยานในสังกัด ทย.ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ใน 3สนามบิน คือ สนามบินอุดรธานี กระบี่ และบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบินได้อย่างคล่องตัว

สำหรับแนวทางนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ที่มีอยู่ของกรมท่าอากาศยานซึ่งเป็นท่าอากาศยานของภาครัฐ ให้มีความสามารถในการจัดหารายได้ให้มากขึ้น โดยที่กรมท่าอากาศยานยังได้รับเงินชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการมอบความรับผิดชอบดังกล่าว รวมถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่คล่องตัว ของ ทอท. ด้วย ซึ่งรายได้ชดเชยดังกล่าว กรมท่าอากาศยานจะนำไปบริหารจัดการท่าอากาศยานที่เหลืออยู่ เพื่อลดการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เป็นการมอบความรับผิดชอบในบริหารจัดการ ไม่ได้มีการโอนทรัพย์สินของรัฐไปให้กับทาง ทอท. แต่อย่างใด แต่เป็นการมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการผ่านสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ ส่วนรายได้ของกรมท่าอากาศยานที่หายไป ทาง ทอท. ก็มีการชดเชยให้ เหมือนในขณะที่กรมท่าอากาศยานบริหารจัดการเอง โดยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งประเทศจะได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรรัฐร่วมกันระหว่างกรมท่าอากาศยานและ ทอท. ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสาร รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบินเพิ่มมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังคงมีภารกิจในการพัฒนาและจัดสร้างสนามบินแห่งใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งทางอากาศของประเทศในอนาคต อาทิเช่น มุกดาหาร บึงกาฬ เป็นต้น ดังนั้นแนวการมอบความรับผิดชอบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ให้ ทอท. จะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการลงทุน เนื่องจาก ทาง ทอท. จะเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการแทน ภายใต้ข้อกำหนดและกรอบระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เขื่อนเจ้าพระยา รักษาเกณฑ์ระบาย เตือนชาวอยุธยา น้ำขึ้นอีก 0.75 ม. ให้ติดตามประกาศใกล้ชิด
บทความถัดไปศาลปกครองกลางสั่ง ป.ป.ช.เปิดเผยผลสอบ-คำชี้แจงบิ๊กป้อม“คดีนาฬิกาเพื่อน”ทั้ง 4 ครั้ง