บัตรคนจนจ่อรื้อ สรุปต.ค.นี้ ปัจจุบันได้สิทธิอะไรบ้าง เปิดรายละเอียดเงินช่วยเหลือถึงสิ้นปี

บัตรคนจนจ่อรื้อ สรุปต.ค.นี้ ปัจจุบันได้สิทธิอะไรบ้าง เปิดรายละเอียดเงินช่วยเหลือถึงสิ้นปี

ความคืบหน้าการทบทวนและปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 3 ปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ล่าสุดกำลังรอสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สรุปเงื่อนไข เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี

เรื่องนี้ กระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้สศค.อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ คาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ จะมีข้อสรุปอย่างแน่นอน เบื้องต้นจะพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำ และค่าไฟ จากปัจจุบันช่วยเหลืออยู่คนละ 230-300 บาทต่อเดือน ส่วนจะปรับเพิ่มเป็นอัตราเท่าใด รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการอื่นๆ นั้น จะต้องรอสศค.สรุปและเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13.65 ล้านคน ซึ่งมีคุณสมบัติภายใต้เกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้ ดังนี้ มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.), พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมเข้ามา คือ การนำรายได้ต่อครัวเรือน รวมทั้งกรณีมีรถยนต์ 2-3 คัน และการถือบัตรเครดิต มาพิจารณาประกอบด้วย ส่วนหน่วยงานรัฐที่จะเปิดรับลงทะเบียนใหม่นั้น ในเบื้องต้นจะใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นหลัก

Advertisement

อย่างไรก็ตาม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ เรื่องค่าของชีพต่างๆ

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้มีแผนเรื่องการทบทวน ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน ทั้งสิ้นจำนวน 13.6 ล้านคน เนื่องจากพบว่าในการทำมาตรการเยียวยาที่ผ่านมา มีผู้ที่ตกหล่น หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 2.5 ล้านคน ซึ่งการทบทวนครั้งนี้ จะปรับปรุงเรื่องเกณฑ์การเข้าร่วม จากเดิมที่ใช้เกณฑ์รายได้บุคคล จากนี้จะมีการดูเรื่องของรายได้ของครัวเรือน รวมถึงดูในส่วนของเงินฝากในสลากออมทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้คนที่ได้สิทธินี้ได้คือผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการความช่วยเหลือจริง

ข่าวเกี่ยวข้อง
คลัง เลิกเกณฑ์รายได้ 1 แสนบ./ปี เป็นรายได้ครอบครัว ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่
‘นายกฯ’ กำชับคลังทบทวนบัตรคนจน-คนละครึ่ง
บัตรคนจนเฮ! รัฐเปย์เพิ่มอีก 200 บาท/เดือน รับ ก.ย.-ธ.ค.นี้

ส่วนการเปิดลงทะเบียนนั้น กระทรวงการคลังยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน คาดว่าดูเรื่องความเหมาะสมของสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ด้วย แต่ทางกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เตรียมการไว้แล้ว และมีการคาดว่าสิทธิของผู้ถือบัตรในปัจจุบัน ได้ใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้ และจะได้ใช้สิทธิของผู้ถือบัตรในเกณฑ์การคัดกรองใหม่ในปี 2565 โดยการลงทะเบียนนี้เปิดรับทั้งคนเก่า และคนใหม่พร้อมกัน

ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ อาจจะคล้ายเดิม โดยเบื้องต้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งยึดจากข้อมูลล่าสุดของเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ ในวันที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคจำนวน 200 – 300 บาท แบ่งเป็น

-ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน

-ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินคนละ 200 บาท

นอกจากนี้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ โดยการเพิ่มเงินให้ผู้บัตรอีก จำนวนคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2564

ด้านค่ารถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า จะได้รับในวงเงินคนละ 500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ มีส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อสามเดือน ทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่สามารถสะสมทบไปในเดือนถัดไปและเบิกเป็นเงินสดได้

ถัดมาในวันที่ 15 ผู้ถือบัตรที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีแวต 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย

และในวันที่ 18 จากมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด ที่ได้ช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ได้ขยายล่าสุดถึง เดือนกันยายน 2564 นี้โดยค่าไฟฟ้า หากใช้ไฟฟ้า ต่ำกว่า 50 หน่วยต่อเดือน จะได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้เกิน จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวนไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ส่วนค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นผู้ถือบัตรต้องออกเองทั้งหมด ด้านค่าน้ำประปา จะได้รับไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยใน 100 บาทนั้น นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย และหากใช้น้ำเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ และต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนเองในเดือนนั้น ทั้งนี้ ต้องทำผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิดังกล่าวแล้ว และให้ทำการออกค่าใช้จ่ายก่อน จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการโอนเงินชดเชยที่ตรวจสอบจากบิลค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้ตามวันที่กำหนด

นอกจากนี้ ในวันที่ 22 จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตร ที่เป็นผู้พิการ จะได้รับเงินในบัตรเพิ่มสำหรับเบี้ยความพิการอีกจำนวนคนละ 200 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 -กันยายน 2564 เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก เบี้ยความพิการปกติ 800 บาทต่อเดือน ที่ได้รับในบัญชีธนาคาร โดยสามารถกดเป็นเงินสดได้ จากตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image