ฝุ่นตลบ! บอร์ด ทอท.เคาะโยกย้าย 18 ตำแหน่ง ตั้ง “กิตติพงศ์-ธานี-มนต์ชัย” นั่งแท่น 3 ผอ.สนามบินหลัก “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต”

ฝุ่นตลบ! บอร์ด ทอท.เคาะโยกย้าย 18 ตำแหน่ง ตั้ง “กิตติพงศ์-ธานี-มนต์ชัย” นั่งแท่น 3 ผอ.สนามบินหลัก “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต” หวังเร่งแผนพัฒนาท่าอากาศยานยุทธศาสตร์หลักภายใน 5 ปี ส่วน ผอ.ดอนเมือง ถูกโยกมานั่งตบยุงที่ปรึกษา 11

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบอร์ด ทอท.ที่มีนายสราวุธ เบญจกุล ประธานบอร์ด ทอท. ได้มีมติแต่งตั้งพนักงาน ทอท. ระดับ 11 จำนวน 18 ตำแหน่งเพื่อให้การบริหารงานของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป โดยหนังสือแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวลงคำสั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 64

สำหรับ 18 ตำแหน่งประกอบด้วย 1. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 2) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) (ระดับ 11)และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) อีกตำแหน่งหนึ่ง 2. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายปฏิบัติการ 1) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 11)

3. ร.ต.ธานี ช่วงชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ระดับ 11) ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 11) 4. นายมนต์ชัย ตะโหนด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายบำรุงรักษา)(ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ระดับ 11) 5. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระดับ 11) 6. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 11)ไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา 11 ทอท.

7. นางอรอุมา อดุลยานนท์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (ระดับ 10) 8. นางสาวพัชรวลัย ตันประวัติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1(ระดับ 10 ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 2) (ระดับ 10) 9. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1) (ระดับ 10)

10. นายสมภพ ภาคสวรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) (ระดับ 10) 11. นายกฤติยา ก้อนทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สายปฏิบัติการ 2/ (ระดับ 10 ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)(ระดับ 10) 12. นายอัษฎางค์ ขำคมกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) (ระดับ 10) 13. นายณัฐวุฒิ รัตสุนทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร (ระดับ 9)ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) 14. นายเดชฤทธิ์ ขุนน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน (ระดับ 9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปดำรงตำแหน่ง ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) 15. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10)

16. น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ระดับ 10) 17. นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.และ 18. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) อีกตำแหน่งหนึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดใจฮีโร่! ขับรถดับเพลิงเบรกแตก หักหลบรถชาวบ้านลงข้างทาง ชี้เลือกทางที่คนปลอดภัยมากสุด
บทความถัดไป‘พิจารณ์’ ชี้ ‘ฝ่ายมั่นคง’ ชง ครม. ของบกลางถี่ จับไต๋ ‘มหาดไทย’ ปั้นโครงงาน โปรยเงินหาเสียงล่วงหน้า