กสิกรไทยประกาศเจตนารมณ์ ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สร้างศก.หมุนเวียนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

กสิกรไทยร่วมประกาศเจตนารมณ์ ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ Statement of Commitment for Sustainable Thailand 2021 ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ บนหลักการลงทุนและธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Investment and Banking) ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศยั่งยืน และผลักดันให้ภาคการเงินและภาคการลงทุนไทยเดินหน้าสู่มาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบมาตรฐานสากลในอนาคต ตามข้อเสนอขององค์การสหประชาชาติ โดยมีธนาคารกสิกรไทยและองค์กรต่าง ๆ รวม 43 แห่ง ร่วมลงนามในงาน Sustainable Thailand 2021 จัดโดย กบข. ร่วมกับ กระทรวงการคลัง และองค์การสหประชาชาติ

นางสาวขัตติยา กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้นรวมทั้งการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจในขณะที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นสังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยธนาคารให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจที่ยึดถือในหลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) ตัวอย่างเช่น เราใช้เกณฑ์ ESG ตามความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Screening Tools) เป็นเครื่องมือในกระบวนการพิจารณาเครดิต

“ธนาคารกสิกรไทยได้จัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เราได้รับการรับรองการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งเครือข่าย Carbon Markets Clubหรือตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมทั้งเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) ด้วย” นางสาวขัตติยา กล่าว

อีกทั้งธนาคารกสิกรไทยได้ขับเคลื่อนองค์กรบนมาตรฐานธนาคารแห่งความรับผิดชอบในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ดำเนินการตาม “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ ขององค์การสหประชาชาติ” (UN Principles for Responsible Banking: UN PRB) ของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน (United Nations Environmental Program Finance Initiative: UNEP FI) ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สาธิต’ เปิด รพ.ระยอง สาขาเกาะหวาย เพิ่มเข้าถึงการรักษา 4 มุมเมือง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บทความถัดไปปอร์เช่ เปิดตัว “ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม” สปอร์ตพลังงานไฟฟ้าตัวแรง เริ่มต้น 6.79 ล้าน