“พร็อพเวิร์กซ์” เปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT หนุนงานจัดการสินทรัพย์

“พร็อพเวิร์กซ์” เปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT หนุนงานจัดการสินทรัพย์

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นทำให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น จนสามารถDisrupt ผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรม ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องกระโดดให้เท่าทันเทคโนโลยี จึงจะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคดิจิทัล ซึ่งอนันดาฯ ได้มีการเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจให้ทันกับเทคโนโลยีที่เข้ามา โดยมีแผนงานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งให้กับคนในองค์กร เพื่อที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคดิจิทัล

ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา อนันดาฯ ได้มีการจัดตั้ง PropworX ซึ่งเป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน IoT หรือ Internet of Things สร้างการบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะของงานด้านบริหารทรัพย์สินและอาคารสูงในรูปแบบ Smart Assets Management เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงานด้านบริหารทรัพย์สิน ทรัพยากรอาคาร และอาคารสูงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต ล่าสุด ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรรายแรก คือ CPFM ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ยักษ์ใหญ่ในวงการด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่ง CPFM มีประสบการณ์ด้านบริหารการดูแลอาคารมาแล้วกว่า 50 อาคาร รวมพื้นที่ 1,300,000 ตรม. ทั่วประเทศ มีผลงานด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัล Thailand Energy Award และรางวัล Asian Energy Award จากหลายอาคารที่ดำเนินการบริหาร อาทิ เช่น อาคาร ธาราสาทร และ อาคาร ธาราพัฒนาการ โดยทั้ง PropworX และCPFM มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายตรงกันที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจด้านบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะอันจะนำไปสู่การเกิด Smart City ในอนาคต จึงได้มีการทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารอาคารแบบ Smart Building System ร่วมกันระหว่างบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และ บ.CPFM เพื่อเป็นการผนึกกำลังให้เกิดการขยายฐานทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดย บ.CPFM ได้ตกลงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพย์สินจาก PropworX เป็นหลักในการนำเสนองานขายสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรอาคารให้ลูกค้าของ CPFM ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดการบริการด้านบริหารอาคารแบบ Smart Building System นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญ

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM) กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการอาคารเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทขององค์กรธุรกิจและสังคมในยุคที่ต้องการนำข้อมูลแบบ Real-time มาใช้ในการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ใช้อาคารต้องการความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องสุขอนามัย อีกทั้งองค์กรธุรกิจยังต้องลดต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นการนำเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ในการบริหารจัดการอาคารถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการอาคารไปสู่ยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เรียกว่า Big Data และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Next normal ที่ต้องใช้คนทำงานให้น้อยลงแบบเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการดูแลทรัพย์สินประเภทอาคารที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่หลักร้อยล้านไปจนถึงหมื่นล้าน การใช้เทคโนโลยี IoT มาติดตั้งจะทำให้เราสามารถตรวจสอบการทำงาน การใช้พลังงาน และสุขภาพของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ วัดผลและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด การได้จับมือกับทาง พร็อพเวิร์กซ์ (PropworX) ถือเป็นโอกาสอันดีในการผนึกกำลังและต่อยอดการบริการด้านบริหารอาคารแบบ Smart Building System นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอเซียพลัส’ ชี้บาทอ่อนสุดรอบ 4 ปี-น้ำท่วมใหญ่ กดดันทางขึ้นหุ้นไทย ทำเม็ดเงินต่างชาติชะลอไหลเข้า
บทความถัดไปสธ.เซ็นซื้อแอสตร้าฯอีก 60 ล้านโดส บูสต์ 60 ล้านคน ปี’65 เพิ่มออฟชั่นสวิตคำสั่งซื้อรุ่น 2 ได้ทันที