ทช.ขยายถนนสาย บก.4001 แยก ทล.2095 หนุนเศรษฐกิจและการขนส่งเชื่อม ‘บึงกาฬ-สกลนคร’

กรมทางหลวงชนบท เสริมเศรษฐกิจการขนส่ง เชื่อม จ.บึงกาฬ – สกลนคร ขยายถนนสาย บก.4001 แยก ทล.2095 กว่า 4 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 – บ้านดอนอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ให้รายละเอียดว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 – บ้านดอนอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัด เดินทางระหว่างอำเภอโซ่พิสัยไปยังอำเภอเมือง เป็นเส้นทางที่สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพาราฯ และเป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ น้ำตกถ้ำพระ และหินสามวาฬ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนสาย บก.4001 โดยขยายถนนลาดยางเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ 35+050 ถึง กม.ที่ 39+090 ระยะทางรวม 4.040 กิโลเมตร มีผิวจราจรกว้าง 8 – 14 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 1.50 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายอำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่างในสายทาง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 49.870 ล้านบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon