ขนส่งทางบก ยกระดับความสามารถแข่งขันผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร รับยุค Next Normal

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารต่อเนื่อง จัดสัมมนา “โอกาส Cold Chain Logistics ของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน” เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Next Normal

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โอกาส Cold Chain Logistics ของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้า สหพันธ์ สมาคม ชมรมด้านการขนส่งสินค้า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต่อยอดจากมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรฐาน Q Cold Chain เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้มีระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้มีความยั่งยืน กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุค Next Normal

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกเริ่มให้การรับรองมาตรฐาน Q Cold Chain เมื่อปลายปี 2563 ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ส่งผลให้มีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองแล้ว 11 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้วนั้น จะให้ความสำคัญกับการควบคุมอุณหภูมิ ความสะอาดและความปลอดภัยของสินค้า และรักษาสุขอนามัยตลอดระยะเวลาการขนส่ง ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุค Next Normal ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “New Normal to Next Normal: COLD CHAIN LOGISTICS TRENDS” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้า รวมถึงการค้าชายแดนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการขนส่งได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านการค้าและมาตรฐานการขนส่งของประเทศเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารในช่วงการแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้8 สาวโปโลน้ำไทย ประกาศอำลาทีมชาติ หลังไม่ต่อสัญญาโค้ช แดเนียล เฟอร์รี่
บทความถัดไปยูนิโคล่ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 10 ปี