กระทรวงคมนาคม สรุปเส้นทางกระทบน้ำท่วม ทั้งทางหลวง รถไฟ และบขส.

กระทรวงคมนาคมสรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

กระทรวงคมนาคม โดย ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 91 เส้นทาง จำนวน 115 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 61 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 54 แห่ง แบ่งเป็นทางถนน 51 แห่ง และทางราง 3 แห่ง

2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 88 เส้นทาง จำนวน 111 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 61 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 50 แห่ง

3. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 17 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดอ่างทอง 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) จังหวัดชัยภูมิ 4) จังหวัดขอนแก่น และ 5) จังหวัดสระบุรี

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีเส้นทางเดินรถที่ได้รับผลกระทบผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ได้แก่

– ระหว่าง สถานีหนองโดน – บ้านหมอ กม.ที่ 113/5 – 116/1 จังหวัดสระบุรี
– ระหว่าง สถานีบำเหน็จณรงค์ – สถานีจัตุรัส กม.ที่ 296/5 – 297/7 จังหวัดชัยภูมิ
– ระหว่าง สถานีบำเหน็จณรงค์ – สถานีจัตุรัส กม.ที่ 308/5 – 310/2 จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ รฟท. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ ดังนี้

1) หยุดเดินรถเส้นทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ จำนวน 2 ขบวน และกรุงเทพ – เชียงใหม่ จำนวน 4 ขบวน

2) เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถกรุงเทพ – หนองคาย จำนวน 2 ขบวน มาใช้เส้นทางแก่งคอย – ปากช่อง – นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – หนองคาย

3) ลดระยะทางวิ่ง จำนวน 10 ขบวน ดังนี้

– กรุงเทพ – ลพบุรี จำนวน 4 ขบวน เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – บ้านหมอ
– กรุงเทพ – พิษณุโลก จำนวน 2 ขบวน เปลี่ยนเป็น ลพบุรี – พิษณุโลก
– กรุงเทพ – ตะพานหิน จำนวน 2 ขบวน เปลี่ยนเป็น ลพบุรี – ตะพานหิน
– กรุงเทพ – เชียงใหม่ จำนวน 2 ขบวน เปลี่ยนเป็น ลพบุรี – เชียงใหม่

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับเส้นทางเดินรถที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดพิจิตร ได้แก่ สาย 47 กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง, สาย 957 กรุงเทพฯ – แม่สาย และ สาย 962 กรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์ – พิษณุโลก แทน

6. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

7. กรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งจัดรถรับ – ส่ง และมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

นอกจากนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ติดตั้งป้าย/อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

กระทรวงคมนาคมยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการเดินทางให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยสามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส. สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 และสายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้SHARP Face Shield เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ป้องกันเชื้อโรค ลดการเกิดฝ้า ช่วยให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
บทความถัดไปราชทัณฑ์เผยอาการเพนกวิน-ไผ่-ไมค์-อานนท์ แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนได้