สคร. เผย จัดเก็บรายได้ส่งคลัง ปีงบ 64 ได้ 1.60 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ

สคร. เผย จัดเก็บรายได้ส่งคลัง ปีงบ 64 ได้ 1.6 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ คาดปีงบ 65 รับวิสาหกิจยังได้รับผลจากโควิด-19 ตั้งเป้าจัดเก็บ 1.42 แสนล้านบาท

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 144,220 ล้านบาท และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% 15,850 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 160,070 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 270 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100.17% ของเป้าหมายทั้งปี ที่ตั้งไว้ 159,800 ล้านบาท

นางปานทิพย์ กล่าวว่า โดยในภาพรวมรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่ง สคร. ได้ขอความร่วมมือให้รัฐวิสาหกิจยังคงนำส่งรายได้แผ่นดินให้เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดี และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง มีการนำส่งเงินปันผลเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2564 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ 2564

นางปานทิพย์ กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2565 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 142,800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ารัฐวิสาหกิจยังคงได้รับผลกระทบจาก โควิด- 19 เช่นเดิม อย่างไรก็ดี สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการ มาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เอลลูมเรียกคืนชุดตรวจโควิดในสหรัฐเกือบ 2 แสนชุด
บทความถัดไปเผย ‘ธรรมนัส-บิ๊กตู่’ ลงพื้นที่พรุ่งนี้ ด้าน ‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่ 8 ต.ค. ยันไม่เกี่ยว วัดพลัง-เลือกตั้ง