ทช.สรุปเส้นทางกระทบน้ำท่วม 16 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 20 และผ่านไม่ได้ 23 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (8 ต.ค. 64 เวลา 12.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก, สระแก้ว และสุพรรณบุรี รวม 43 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 23 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 17 สายทาง (17 แห่ง) ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) สะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง)

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง อน.4015 แยกทางหลวงชนบท สพ.3008 – บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 10+810)

3. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

4. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+300 ถึง 5+800)

5. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

6. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 – แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 5+350)

7. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 3+800)

8. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+300 ถึง 5+700)

9. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 – บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 43+100 ถึง 43+500)

10. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)

11. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

12. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 30+000)

13. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 5+100)

14. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)

15. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 16+600)

16. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร

17. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

18. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

19. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+100)

20. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

21. สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 32 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง 5+150)

22. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)

23. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความปลอดภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.ขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรได้ดังกล่าว และโปรดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ หากพบเหตุอุทกภัย หรือต้องการสอบถามเส้นทาง สามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ เผย ‘นายกฯ’ ทูลเกล้าฯ ร่างแก้ไข รธน.แล้ว เมื่อวันที่ 4 ต.ค.
บทความถัดไป‘พีระพันธุ์’ เผยมีคนอยากมาร่วมงาน-สนใจเยอะ หลังมาสังกัด ‘พปชร.’ นั่งที่ปรึกษา บิ๊กป้อม’