“เซ็นทรัลเวิลด์” แจ้งตลาดฯซื้อหุ้นเอสเอฟ เพิ่มสัดส่วนเป็น 74.60%

“เซ็นทรัลเวิลด์” แจ้ง ตลาดฯซื้อหุ้นเอสเอฟ เพิ่มสัดส่วนเป็น 74.60%

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับการ ผลการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด โดยมีรายละเอียดว่า

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้รับรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัดตามระยะเวลารับซื้อทั้งหมดตามคำเสนอซื้อเป็นเวลา 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.-18 ต.ค.64 ล่าสุดมีจำนวนและสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่เดิมและที่มีผู้แสดงเจตนาขายจนถึงวันที่ 8 ต.ค.64 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,590,328,380 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 74.60%

โดยหุ้นที่ถืออยู่เดิม แยกเป็น 1.บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด จำนวน 1,111,781,388 หุ้น สัดส่วน 52.15% และ 2.บุคคลตามมาตรการ 258 จำนวน 87,589,200 หุ้น สัดส่วน 4.11% ขณะที่หุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย จำนวน 390,957,792 หุ้น สัดส่วน 18.34%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สทนช. แจงโครงการป้องกันท่วม-แล้ง ภายใต้งบกลาง ยันโปร่งใส-มุ่งลดผลกระทบประชาชน
บทความถัดไปกทม.-จับมือ 6 จว.ปริมณฑล วางแผนป้องท่วม ‘อัศวิน’ ลั่นเอาอยู่ อย่าเรียกท่วม ให้เรียก ‘น้ำมาก’