‘เฉลิมชัย’ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ตรัง

‘เฉลิมชัย’ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ตรัง

เวลา 10.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามความคืบหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ในส่วนกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 และนายสัตวแพทย์สุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ร่วมติดตามคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดตรัง เพื่อตรวจติดตามแผนเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โดยการเตรียมการก่อนเกิดภัยพิบัติของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้มีการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ เตรียมเวชภัณฑ์และวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ มีการจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล จัดเตรียมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จัดเตรียมยานพาหนะ (รถกระบะ) และจัดเตรียมข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้มีการวางแผนทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร ทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังสถานที่อพยพสัตว์ที่เตรียมไว้ สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ที่ขาดแคลนพร้อมกับให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยเบื้องต้น และหลังจากที่ภัยพิบัติจบลง ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง จะเข้าสำรวจ และตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมกับดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เงินทดรองราชการ เพื่อชดเชย ส่งเสริม ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรต่อไป ณ โครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง อ.เมือง จังหวัดตรัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon