ชู ‘Bangkok Sandbox’ รับเปิดกรุงเที่ยว

ชู ‘Bangkok Sandbox’ รับเปิดกรุงเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและกรุงเทพมหานครได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดย กทม.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเดินหน้าเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ในรูปแบบ “Bangkok Sandbox” ซึ่งจากผลดำเนินงานและบทเรียนของ “Phuket Sandbox” ทำให้เห็นถึงโอกาสที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยรองรับการเปิดประเทศ โดยหอการค้าไทยและเครือข่ายเอกชนพร้อมร่วมมือกับ กทม.อย่างเต็มที่

นายสนั่นกล่าวว่า นอกจากนั้น หอการค้าไทยยังเสนอให้มีการขยายผลโครงการ “ฮักไทย (HUG THAIS)” ที่ได้มีการนำร่องที่ จ.ภูเก็ต มาขยายผลกับกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ “ฮักไทย ฮักกรุงเทพ (HUG THAIS HUG BANGKOK)” ด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยทำให้เกิดบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในครึ่งหลังของปี 2564 ภายใต้การส่งเสริมการกิน-เที่ยว-ใช้ของไทย โดยจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในกรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นพิเศษขานรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

“หลังจากนี้ หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการติดตามความคืบหน้าของแผนงานต่างๆ ที่ได้หารือกันเป็นระยะ และจะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดต่างๆ เช่น สนามบิน โรงแรม หรือโรงพยาบาล เพื่อซักซ้อมและแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ โดยสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกับประชาชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ปฏิบัติและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันต่อไป” นายสนั่นกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon