สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ชอบคนละครึ่งเฟส 3 มากสุด อยากให้เร่งคุมราคาสินค้า-ค่าครองชีพ

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ชอบคนละครึ่งเฟส 3 มากสุด อยากให้เร่งคุมราคาสินค้า-ค่าครองชีพ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 พบว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด รองลงมาคือมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งมองว่ามาตรการต่างๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการแล้วก็ยังใช้จ่ายรายเดือนเท่าเดิม โดยภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ (พึงพอใจมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด) และนอกจากมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วน คือ ควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ, ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,309 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 พบว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด ร้อยละ 78.61 รองลงมาคือมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ร้อยละ 34.76 มองว่า มาตรการต่างๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง ร้อยละ 62.10 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการก็ยังใช้จ่ายรายเดือนเท่าเดิม ร้อยละ 43.45 โดยภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ร้อยละ 49.81 โดยพึงพอใจมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด ร้อยละ 78.66 และนอกจากมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วน คือ ควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ ร้อยละ 75.25 ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ร้อยละ 70.61
จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าประชาชนเทใจให้มาตรการ “คนละครึ่ง” เพราะอย่างน้อยก็เป็นเงินที่เข้ากระเป๋าโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่นๆ ถึงจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายมากนัก แต่ก็ช่วยประคับประคองให้มีระดับการบริโภคเท่าเดิม เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่แน่นอนทำให้ประชาชนต้องวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม มาตรการต่างๆ ที่ออกมาจึงนับว่าเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อยู่บ้าง

อ่านรายละเอียดผลสำรวจสวนดุสิตโพล คลิกที่นี่!!

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon