รีบเลย! เช็ก 4 ขั้นตอน ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33, ม.39 และ ม.40 ก่อนหมดสิทธิ 31 ต.ค.นี้

รีบเลย! เช็ก 4 ขั้นตอน ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33, ม.39 และ ม.40 หากขึ้นสถานะ ‘ไม่ได้รับสิทธิ’ ก่อนหมดสิทธิ 31 ต.ค.นี้

อัพเดต “มาตรการเยียวยาประกันสังคม” www.sso.go.th ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการ

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งได้ทำโอนเงินเยียวยาผ่านเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน แต่ยังมีผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ระบบขึ้นว่าไม่มีสิทธิกว่า 2 แสนคน

เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น มาตรา 33 นายจ้างแจ้งประเภทกิจการผิด หรือไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา มาตรา 39 และ 40 มีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม หรือมีการลงข้อมูลผิด ฯลฯ

แต่ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และจะสามารถเช็กสิทธิได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธันวาคม 2564

 • เงื่อนไขทบทวนทวนสิทธิ

ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40 สามารถทำการยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ดังนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ
 • 9 ประเภทกิจการ มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม
 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
 • เช็ก 4 ขั้นตอน ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33,  ม.39 และ ม.40

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

 1. โหลดแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. พรินต์แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33 คลิกที่นี่
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-ม.40 คลิกที่นี่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon