“อธิรัฐ” ถกเจ้าท่ากำหนดมาตรการคมนาคมทางน้ำ รองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. พร้อมติดตาม-ขับเคลื่อนนโยบาย

“อธิรัฐ” ถกเจ้าท่ากำหนดมาตรการคมนาคมทางน้ำ รองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. พร้อมติดตาม-ขับเคลื่อนนโยบายปี 64-65

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการด้านคมนาคมทางน้ำรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และติดตามความคืบหน้านโยบายที่สำคัญของกรมเจ้าท่าที่ได้ดำเนินการในปี 64 และเตรียมการสำหรับปี 65 โดยสรุปดังนี้

ปรับปรุงท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา(Smart Pier) ภายในสิ้นปี 64 จะแล้วเสร็จจำนวน 3 ท่า ได้แก่ท่าช้าง ท่าราชินี และท่าเตียน ส่วนภายในปี 65 ท่าบางโพ ท่าเกียกกาย และท่าพระราม7

การขุดลอก ปี 64 โดยกรมเจ้าท่า 138 แห่ง ปริมาณดินรวม 21,342,471 ลบ.ม./ขุดลอกต่างตอบแทนและอื่นๆ ปริมาณ 18,006,764 ลบ.ม. ประหยัดงบประมาณ 990 ล้านบาท ขณะที่ปี 65 กรมเจ้าท่าเตรียมดำเนินการจำนวน 132 แห่ง ปริมาณดินรวม 18,160,500 ลบ.ม. / ขุดลอกต่างตอบแทนและอื่นๆ (ออกใบอนุญาตแล้ว) รวม 506,541 ลบ.ม.

เรือไฟฟ้า แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันให้บริการอยู่จำนวน 8 ลำ เตรียมให้บริการเพิ่มเติมภายในสิ้นปี 2564 รวม 23 ลำ คลองแสนแสบ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสม เร่งรัดเพื่อออกให้บริการภายในปี 2565
คลองดำเนินสะดวก ให้กรมเจ้าท่าสนับสนุนเอกชนนำเรือไฟฟ้าต้นแบบพัฒนาและใช้งานในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ดำเนินการขอเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศอีกสมัยในเดือนธันวาคม 2564 เตรียมความพร้อมตามแผนการตรวจประเมินจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO)ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ให้กำหนดมาตรการรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 17 จังหวัด ซึ่งมีพื่นที่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจำนวน 10 จังหวัด โดยให้กรมเจ้าท่าดำเนินการ คือ 1. เพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 2. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นชื่อเสียงที่ดีของประเทศ 3. ประสานความเชื่อมโยงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในทุกมิติ ในการดูแลนักท่องเที่ยว เช่น ผู้ปฏิบัติงานกรมอุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ และ 4. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 (ศบค.) โดยคำนึงถึงความสะดวกของนักท่องเที่ยวให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon