ศักดิ์สยาม ติดตามเร่งรัดพัฒนาและเปิดบริการ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง และการทางพิเศษ

ศักดิ์สยาม ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ด่านทับช้าง 1,2 และด่านธัญบุรี 1,2) เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
ในการพัฒนาระบบ M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งมีความคืบหน้าด้านเทคนิคและระบบ IT โดยติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ การอ่านป้ายทะเบียนระบบ AI ของ M-Flow มีความแม่นยำ ร้อยละ 98.94 มีความพร้อมช่องทางเก็บเงินค่าผ่านทาง ขั้นตอนการลงทะเบียนและการบริหารจัดการสมาชิก

โดยพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน Website/Mobile Application ระบบเชื่อมต่อกับระบบระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับจุดให้บริการชำระเงิน Counter Service แล้วเสร็จ ซึ่ง ทล. จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสมัครสมาชิกและทดสอบเสมือนจริง (Soft Opening) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และเปิดให้บริการระบบ M-flow ภายในต้นปี 2565 ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ ทล. ได้เตรียมแนะนำการลงทะเบียนการใช้บริการด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบ VTR Motion Register และ Infographic โดยเน้นเนื้อหาการแนะนำระบบ M-Flow ขั้นตอนการลงทะเบียน ช่องทางการลงทะเบียน รูปแบบการชำระเงิน การบังคับใช้กฎหมาย ด่านนำร่อง เป็นต้น และจะเผยแพร่ผ่าน Facebook (https://www.facebook.com/mflowthailand) Website (https://mflowthai.com/mflow) Instagram (https://www.instagram.com/mflowthailand/)Tiktok Twitter Billboard Digital network เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้บริการต่อไป

ความก้าวหน้าการพัฒนาและการเปิดให้บริการระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9

สำหรับการพัฒนาระบบ M-Flow ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ซึ่ง กทพ.ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)
งานปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ งานติดตั้งและพัฒนา Software เชื่อมต่อ Single Platform System เมื่อเดือนกันยายน 2564 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย กทพ. ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ Infographic Social Media รวมทั้ง Promotion ส่งเสริมการสมัครและใช้งานระบบ M-Flow แล้ว และมีแผนจะติดตั้งและทดสอบระบบ (Soft Opening) ในเดือน มีนาคม 2565 ต่อไป

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยามฯ ได้มีข้อสั่งการให้ ทล. และ กทพ.ดำเนินการ ดังนี้ 1) ให้ ทล. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ระบบ M-Flow แก่ประชาชนอย่างเข้มข้น โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมทั้งมีคำบรรยายภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของตนเองด้วย

2) ให้ ทล. ประสานงานกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการระบบจราจรร่วมกัน 3) ให้ ทล. ประสานงานกรมการขนส่งทางบก สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ ฯลฯ
เพื่อส่งเสริมให้รถขนาดใหญ่ลงทะเบียนใช้งานในระบบ M-Flow เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

4) ให้ ทล. ร่วมมือกับ กทพ. ประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้ใช้งานบัตร M-Pass และ Easy Pass ให้มาลงทะเบียนใช้งานในระบบ M-Flow โดยการจัด Promotion จูงใจในรูปแบบต่างๆ 5) ให้ ทล. เปรียบเทียบข้อมูลก่อน – หลัง การเปิดทดลองใช้ระบบ M-Flow ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และ VDO เพื่อเป็นผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล่องตัวและการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

6) ให้ กทพ. ศึกษาต้นแบบการดำเนินงานของ ทล. เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของ กทพ. และ 7) ให้ กทพ. เร่งรัดแผนการดำเนินงานระบบ M-Flow ให้มีความกระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากขั้นตอนใดสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ขอให้ดำเนินการไปก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon