‘เอสซีจี’ ตั้งผู้บริหารระดับสูงดูแลการเงิน

‘เอสซีจี’ ตั้งผู้บริหารระดับสูงดูแลการเงิน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และดูแลงานการเงินและการลงทุน เอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับ นายธรรมศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และ General Director, Long Son Petrochemicals

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.B.A. Strategic Management and Finance จาก London Business School สหราชอาณาจักร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon