‘ทรงศักดิ์’ ดูความคืบหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่ง สกลนคร เร่งพัฒนา ‘หาดทรายเทียม’ บูมท่องเที่ยว

‘ทรงศักดิ์’ ลงพื้นที่สกลนคร ดูความคืบหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่ง เร่งพัฒนา ‘หาดทรายเทียม’ บูมท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จ.สกลนคร เพื่อติดตามการดำเนินโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำน้ำอูน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 16 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ บริเวณลำน้ำก่ำ บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายเทียมและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพญาสุวรรณภิงคารพระนางนารายณ์เจงเวง บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร

นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า การเดินทางมาตรวจราชการที่จ.สกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณลำน้ำอูน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ และบริเวณลำน้ำก่ำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ

ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาการกัดเซาะ พังทลายของตลิ่งเป็นบริเวณกว้าง หากไม่ได้รับการแก้ไข จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ตลิ่ง จึงกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายเทียมและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพญาสุวรรณภิงคารพระนางนารายณ์เจงเวง บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว เพื่อพัฒนาแหล่งเที่ยวของชุมชนรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจ.สกลนคร

นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 16 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มีความยาว 1,400 เมตร และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำก่ำ บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มีความยาว 610 เมตร

ทั้งสองโครงการเป็นงานก่อสร้างเขื่อนชนิดกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินและเสริมเสาเข็มกลุ่ม สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่เอียงตามแนวลาดตลิ่งจรดดินเดิมและบันไดขึ้น – ลงหน้าเขื่อน

“ได้รับงบประมาณก่อสร้างปี 2565 – 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ป้องกัน และลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย”

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายเทียมและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

ส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพญาสุวรรณภิงคารพระนางนารายณ์เจงเวง บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่หนองหาร การเป็นแหล่งนันทนาการที่ครบครัน มีลานกิจกรรม ลานกีฬา และทำให้สวนสาธารณะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และภูมิวัฒนธรรม พร้อมเน้นความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นสำคัญ

ปัจจุบันทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาออกแบบ โดยคาดว่าหากไม่ติดปัญหาจะสามารถดำเนินการขอรับงบประมาณก่อสร้างได้ ในปี2566

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon