พลังงานทุ่ม 750 ล. หนุนรพ.รัฐประหยัดพลังงานช่วยชาติ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 750 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐ 71 แห่ง สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับอาคารโรงพยาบาล คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้กว่า 420 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2 ปี 4 เดือน และไม่เกิน 7 ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 55,235 ตันต่อปี

ทั้งนี้ พพ.ได้เปิดรับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีโรงพยาบาลของรัฐสมัครเข้าร่วมโครงการ 138 แห่ง จากจำนวนโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการประชาชนอยู่ทั่วประเทศถึง 1,027 แห่งทั่วประเทศ วงเงินลงทุนปรับปรุงรวม 2,047 ล้านบาท มูลค่าผลประหยัดพลังงาน 640 ล้านบาทต่อปี และขอรับการสนับสนุนสูงถึง 1,448 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณของโครงการที่ตั้งไว้ 700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม พพ.ได้พิจารณาเงินกองทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้โรงพยาบาลของรัฐ 71 แห่ง คิดเป็นอัตรา 70% ของเงินลงทุน รวมทั้งสนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานให้โรงพยาบาลในอัตรา 5% ของเงินลงทุน เพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิควิศวกรรมของโรงพยาบาล ขณะที่โรงพยาบาลสมทบงบประมาณ 30% วงเงิน 308 ล้านบาท เบื้องต้นครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอ โดยมีโรงพยาบาลใช้เงินลงทุนปรับปรุงในการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงสัดส่วนสูงสุด 36% ของเงินนลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแอลอีดี 27% เปลี่ยนหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง 10% และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ 9% กำหนดระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญารับการสนับสนุน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด “ดรุณบรรณาลัย” ห้องสมุดเด็กปฐมวัย
บทความถัดไป“ในหลวง” มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.อิสราเอล “ชิมอน เปเรส” ถึงแก่อสัญกรรม