รมว.เกษตรฯ นำคณะลงภูเก็ต ชมผลงาน ศพก.เครือข่าย ฟังปัญหาเกษตรกร พร้อมตรวจสถานการณ์น้ำ

รมว.เฉลิมชัย เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย พร้อมรับฟังปัญหาเกษตรกร ก่อนดูน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 9 บ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพพร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

ศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเฉพาะด้านในอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สนับสนุนให้การขับเคลื่อน ศพก.จากความพร้อมของสถานที่และความรู้ความชำนาญในการผลิตเห็ดและอาศัยหลักการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ 5 ไร่ ภายในสวนยางพาราอย่างลงตัว มีการปลูกผักเหมียง ไผ่กิมซุงและข่า การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงผึ้งร่วมในสวนยางพาราและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ของอำเภอถลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนในปี 2562 มีการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เห็ด และยังเป็น ศพก.ที่เป็นแปลงเรียนรู้ในการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกแปลงใหญ่ ปัจจุบันได้ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพืชผักหลายชนิด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการผลิตเห็ดนางฟ้า ซึ่งถือเป็นเห็ดอินทรีย์รายแรกของจังหวัดภูเก็ต และมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่อำเภอถลางและใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร มีการพัฒนายกระดับการผลิตให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานอินทรีย์ในพืชชนิดอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และเป็นศูนย์เครือข่ายที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเกษตรและเทคโนโลยี

Advertisement

จากนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก หมู่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ดำเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผล โดยรวบรวมยางแผ่นดิบของสมาชิก อีกทั้งยังมีการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เคมีภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการผลิตข้าวสาร รวมถึงธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจแปรรูปน้ำยางสด

ต่อมา นายเฉลิมชัยได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ รวมไปถึงขุมน้ำวัดฉลอง หมู่ 6 ต.ฉลอง อ.เมือง จากตัวแทนของกรมชลประทาน เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์น้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกับมอบนโยบายที่สำคัญต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวันพรุ่งนี้ (15 พฤศจิกายน) นายเฉลิมชัยจะไปรับฟังสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำต่อที่ จ.พังงา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image