24 ธ.ค.นี้ ปิดฉาก ‘สถานีหัวลำโพง’ รถไฟสายเหนือ-อีสาน-ใต้ วิ่งถึง ‘สถานีกลางบางซื่อ’

24 ธ.ค.นี้ ปิดฉาก ‘สถานีหัวลำโพง’ รถไฟสายเหนือ-อีสาน-ใต้ วิ่งถึง ‘สถานีกลางบางซื่อ’

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักด์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้รฟท.จัดทำแผนยุติการเดินรถที่สถานีหัวลำโพง เพื่อลดปัญหาการจราจรและจุดตัดในพื้นที่เขตเมืองนั้น ล่าสุด รฟท.ได้ปรับแผนการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงเสร็จแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคมนี้ จะไม่มีขบวนรถโดยสารและขนส่งสินค้าเข้าไปใช้ มีเฉพาะรถซ่อมบำรุงจะวิ่งเข้าไปหลังเวลา 22.00 น.

ตามแผนในวันที่ 23 ธันวาคมนี้จะให้ขบวนรถโดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 74 ขบวน ใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นต้นทาง และปลายทางออกและเข้ากรุงเทพฯ ขณะที่สายใต้ จำนวน 62 ขบวน จะใช้สถานีบางซื่อเดิม

ส่วนสายตะวันออก จำนวน 19 ขบวน จะหยุดรถที่สถานีอโศกกับสถานีมักกะสันและมีระบบฟีดเดอร์เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร เช่น รถโดยสารประจำทางของขสมก. ส่วนขบวนรถขนส่งสินค้าจะวิ่งทั่วไปตามปกติ แต่จะจัดเวลารถเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เข้าหรือวิ่งผ่านช่วงกลางคืนเวลา 22:00-04:00 น.

“วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จะเสนอแผนใหม่ให้นายศักดิ์สยามพิจารณา จากเดิมรถไฟเสนอปรับลดการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพง จากเดิม 155 ขบวน/วัน เหลือ 22 ขบวน/วัน แต่ให้ปรับใหม่ให้ยุติการเดินรถทั้งหมด เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้บริการและใช้ประโยชน์สถานีกลางบางซื่อให้เต็มรูปแบบในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางทั้งรถไฟสายสีแดง รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง หลังจากเปิดเชิงพาณิชย์เก็บค่าโดยสารวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้แล้ว ”

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับแผนการเดินรถเดิมนั้น ขบวนรถไฟชานเมือง รถไฟทางไกล ได้วางแผนปรับตารางการเดินรถใหม่ จำนวน 155 ขบวน เริ่มวันที่ 23 ธันวาคมนี้ จะปรับลดการเดินรถเข้าสถานี หัวลำโพงเหลือ 22 ขบวน/วัน

โดยขบวนรถไฟสายเหนือ และสายอีสาน ปรับตารางเดินรถใหม่ รวม 74 ขบวน ได้แก่ รถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์ สายเหนือ ต้นทางเชียงใหม่ สายอีสานต้นทางหนองคาย และอุบลราชธานี จะวิ่งบน โครงสร้างสายสีแดงเข้าสถานีกลางบางซื่อ รวม 42 ขบวน/วัน

รถไฟชานเมือง สายเหนือและสายอีสาน อีก 14 ขบวน/วัน ผู้โดยสารเปลี่ยนให้ใช้สถานีรัสิต และสถานีดอนเมืองเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีแดงเพื่อเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อ

รถไฟชานเมือง สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน/วัน วิ่งบนโครงสร้างรถไฟสายสีแดงสู่สถานีกลางบางซื่อ และรถไฟชานเมือง สายเหนือและสายอีสาน จำนวน 6 ขบวน/วัน วิ่งบนโครงสร้างรถไฟสายสีแดงจากรังสิต-วัดเสมียนนารี จากนั้นจะใช้ทางรถไฟเดิมวิ่งเข้าสถานีบางซื่อเดิม และเข้าสู่สถานี หัวลำโพง เนื่องจากเป็นขบวนที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก จึงจะทยอยปรับต่อไป

นอกจากนี้มีขบวนรถวิ่งเป็นลูปเป็นฟิดเดอร์ สายสีแดงเส้นทางดอนเมือง-รังสิต-บางปะอิน-อยุธยา จำนวน 10 ขบวน/วัน ความถี่ 1 ชั่วโมง/ขบวน รองรับการยกเลิกเดินรถไฟบางขบวน

สำหรับรถไฟสายใต้ มีสถานีตลิ่งชันเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร มีจำนวน 62 ขบวน แยกเป็นขบวนรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ จำนวน 24 ขบวน/วัน จะใช้เส้นทางรถไฟเดิมวิ่งเข้าสถานีบางซื่อเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดหาระบบห้ามล้ออัตโนมัติ โดยหัวรถจักรจะเข้ามากลางปี 2565 จากนั้นจะทดสอบการเดินรถร่วมระหว่างรถไฟทางไกลกับสายสีแดงต่อไป

ด้านรถไฟชานเมือง จากสุพรรณบุรี และนครปฐม จำนวน 2 ขบวน/วัน วิ่งเข้าสถานีหัวลำโพง รถไฟชานเมือง เข้าสถานีธนบุรี สามารถใช้สถานีตลิ่งชันของสายสีแดงเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารได้ มีจำนวน 2 ขบวน/วัน และขบวนรถเดิมอีก 10 ขบวน จะมีขบวนรถวิ่งเป็นลูปเส้นทางสถานีธนบุรี-ศาลายา-มหิดล-นครปฐมเป็นฟิดเดอร์ สายสีแดง จำนวน 24 ขบวน/วัน รถไฟสายตะวันออก มียกเลิก 7 ขบวนที่เดินรถจากสถานีบางชื่อเข้าพื้นที่ชั้นใน มีการปรับตารางเดินรถ 19 ขบวน

ส่วนรถไฟธรรมดา ชานเมือง 14 ขบวน/วัน เข้าสถานีหัวลำโพงเนื่องจากมีผู้โดยสารจำนวนมาก และรถไฟธรรม์ดา ชานเมือง จำนวน 5 ขบวน ปรับวิ่งถึงสถานี มักกะสัน เป็นจุดเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตเรลลิงก์

แหล่งข่าวกล่าวถึงการบริหารพื้นที่สถานีกลางบางซื่อใช้รองรับการเดินทางกับเป็นศูนย์กลางฉีดวัคซีนว่า จะมีการแบ่งพื้นที่ดำเนินการอย่างชัดเจน โดยให้ทางกระทรวงสาธารณสุขทำแผนการใช้พื้นที่ให้ชัดเจนภายใน 1 เดือนนี้ ยังมีเวลาทันกับการปิดบริการเดินรถที่สถานีหัวลำโพง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon