HSI ยก CPF ผู้นำในการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free ขับเคลื่อนระบบอาหารที่รับผิดชอบ

HSI ยก CPF ผู้นำในการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free ขับเคลื่อนระบบอาหารที่รับผิดชอบ

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไข่ไก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า กระบวนการผลิตไก่ไข่ Cage Free ของซีพีเอฟ เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่คุณภาพดี ปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 2030 “Sustainability in Action” ตามเสาหลัก “ด้านอาหารมั่นคง” ที่ใส่ใจกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการฟาร์ม พัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ซีพีเอฟได้ พัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี สู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage Free) โดยนำมาตรฐานของสหภาพยุโรปมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา แม่ไก่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา แม่ไก่อยู่อย่างสบาย 9 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ฟาร์มวังสมบูรณ์ใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้แม่ไก่สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ อยู่ในโรงเรือนที่จัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง ควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ส่งผลให้ไข่ไก่ Cage Free จะมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นที่ยอมรับของร้านอาหารชั้นนำอย่างร้านชาบูโมโมพาราไดซ์ ร้านเจ๊ไฝ เป็นต้น

ซีพีเอฟ ยังมีกระบวนคัดและทำความสะอาดไข่ไก่ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร โดยนำเครื่อง Freshness test มาตรวจสอบความสด และคุณภาพของไข่แดงและไข่ขาว ทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ตรวจสอบรอยยุบ คราบสกปรก และรอยร้าวด้วยระบบเสียง ที่สำคัญ ไข่ไก่ Cage Free ทุกฟองจะพิมพ์อิงค์เจท (Inkjet) ที่ปลอดภัย ระบุวันผลิตและโรงเรือนด้วย ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

Advertisement

ฟาร์มวังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งซีพีเอฟพร้อมถ่ายทอดแนวทางการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free แก่เกษตรกรที่สนใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตไข่ไก่ของไทยสู่มาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของการบริโภคอาหารที่มีหลักสวัสดิภาพสัตว์สูงและปลอดยาปฏิชีวนะ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ซีพีเอฟในการขับเคลื่อนระบบการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image