เช็กด่วน ! พื้นที่ ‘น้ำประปาไม่ไหล’ 2 คืน 23-24 พ.ย.นี้

เช็กด่วน ! พื้นที่ ‘น้ำประปาไม่ไหล’ 2 คืน 23-24 พ.ย.นี้

ประกาศ “น้ำประปาไม่ไหล” การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี เพื่อทดสอบระบบ สำหรับเตรียมความพร้อมการดำเนินการซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มิลลิเมตร บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในคืนวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00-23.59 น.ของวันรุ่งขึ้น (วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน-น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้

เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม
เขตสาทร เขตบางรัก
เขตปทุมวัน (เฉพาะแขวงลุมพินี และแขวงปทุมวัน)
เขตวัฒนา (เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ)
เขตคลองเตย (เฉพาะแขวงคลองเตย)

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

คืนวันเดียวกัน (23 พฤศจิกายน 2564) กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้ “น้ำประปาไม่ไหล” ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนสุโขทัย ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนลูกหลวง ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนสามเสน ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง
ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง
ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง
ถนนพิชัย ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนราชวิถี
ถนนอู่ทองใน
ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่ถนนอู่ทองใน ถึงถนนลูกหลวง

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

และในคืนวันเดียวกัน (23 พฤศจิกายน 2564) กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณคลองหนองตระกร้า ถนนลาดกระบัง ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนลาดกระบัง-หลวงแพ่ง ตั้งแต่สำนักงานเขตลาดกระบัง ถึงคลองพระยานาคราช
ถนนวัดศรีวารีน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

ในคืนวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร และ 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่วบริเวณถนนมีนพัฒนาตัดถนนเสรีไทย ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน – “น้ำประปาไม่ไหล” ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยกลิ่นหอมรื่น ถึงซอยสีหบุรานุกิจ 14
ถนนมีนพัฒนา ตั้งแต่ถนนเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ
ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 9 ถึงซอยเสรีไทย 85
ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 4 ถึงซอยเสรีไทย 72
ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 9 ถึงซอยสวนสยาม 15
ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 22 ถึงซอยสวนสยาม 30
ซอยกาญจนาภิเษก 11/4 และ 11/5

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon