กพร. โชว์ไทยรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรได้แล้ว

กพร. โชว์ไทยรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรได้แล้ว

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “Innovation in Raw Materials Conference 2021: Circular Economy ต่อยอดธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืน” จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาม BCG Model หรือBio-Circular-Green (BCG) Economy ของรัฐบาล

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร.ภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC)ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างต้นแบบด้านนวัตกรรมวัตถุดิบที่ยั่งยืนและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้ กพร. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างครบวงจรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแต่งแร่และโลหการที่มีความเชี่ยวชาญโดยสามารถรีไซเคิลส่วนประกอบต่าง ๆให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เศษกระจกโลหะผสมซิลิกอน เงินบริสุทธิ์ ทองแดงบริสุทธิ์ อะลูมิเนียม และผงเงินซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย

“แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งกันอย่างแพร่หลายในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจะเริ่มชำรุดหรือหมดอายุและหมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า โดยภายในระยะ 5 ปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
จากหลักพันตันต่อปีเป็นหลักหมื่นตันต่อปี หากมีกระบวนการจัดการและเทคโนโลยีการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นวัตถุดิบทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดธุรกิจใหม่และยังเป็นการลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย” นายกอบชัย กล่าว

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกพร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาปริมาณสำรองทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของทรัพยากร กพร.ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศด้วยการทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban Mining) เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรทดแทน
และในปีนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบครบวงจรถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ กพร.

ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร.ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียรวมกว่า 70 ชนิด โดยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการนักลงทุน และผู้ที่สนใจ เฉลี่ยปีละกว่า 300 ราย สร้างธุรกิจใหม่ (Start-up)และยกระดับผู้ประกอบการ (Level-up)โดยก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้150-200 ล้านบาทต่อปี

สำหรับงานสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2021:Circular Economy ต่อยอดธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กพร. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอภิปรายการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยได้รับเกียรติจากบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่เป็นผู้นำในการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรการเผยแพร่นวัตกรรมและผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ เช่น เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครบวงจร การเพิ่มคุณภาพแร่เหล็กชนิดเกอร์ไทต์ด้วยวิธีการเผาและการเพิ่มมูลค่าแร่โพแทชและเกลือหินภายในประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่แห่งอนาคต เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon