“บัญชีกลาง” เปิดระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ New GFMIS Thai 4 ม.ค.65 นี้

“บัญชีกลาง” เปิดระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ New GFMIS Thai 4 ม.ค.65 นี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปข้อมูลเป็นรายวัน เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ได้มากกว่าเดิม

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อทดแทนการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการอัพเดทเวอร์ชั่น โดยระบบ New GFMIS Thai จะเริ่มเปิดระบบให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

“ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปข้อมูลเป็นรายวันจากเดิมที่สรุปเป็นรายสัปดาห์ และมีช่องทางการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ได้มากกว่าเดิม ซึ่งที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้จัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร จำนวน 830 ราย และกลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติ จำนวน 42,860 ราย และจัดทำระบบ Training (Sand box) ในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 และวันที่ 7- 17 ธันวาคม 2564 ให้หน่วยงานสามารถเข้าทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ตามข้อมูลจริงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อทดสอบระบบงานระบบงานเครือข่าย สิทธิในการเข้าใช้งาน รวมทั้งความพร้อมของระบบสนับสนุน หากหน่วยงานของรัฐมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ New GFMIS Thai Contact Center 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) หมายเลขโทรศัพท์ 02-032-2636 2) Line ID : @gfmiscc 3) e-mail gfmiscc@gfmis.go.th และ 4) Chat Bot ของ New GFMIS Thai ผ่านเว็บไซต์ https://newgfmisthai.gfmis.go.th ในวัน เวลาราชการ” นางแก้วกาญจน์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon